Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fler relationsbrott lämnas över till åklagare

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Antalet anmälda brott i nära relation har ökat i Södermanland.

Enligt utredarna är det ett tecken på att fler vågar anmäla misshandel de utsätts för i sin relation och att mörkertalet minskar. Nu visar statistik från Rikspolisstyrelsen att denna positiva utveckling matchas av att antalet anmälda ärenden som redovisas till åklagare ökar.

Första halvåret 2010 redovisades 37 % fler ärenden till åklagare än under samma period 2009. Det innebär att Polismyndigheten i Södermanlands län ligger på andra plats av landets polismyndigheter när det gäller förbättring av redovisningsresultatet. Endast Polismyndigheten i Kronobergs län har ökat mer. Av samtliga inkomna ärenden redovisas 26 %. Var fjärde anmälan bedöms alltså räcka till fällande dom.

– Vi satsar på relationsbrotten! Bland annat har vi har skapat två specialiserade familjevåldsrotlar i länet, vid behov kan dessa få stöd av vår samlade utredningsorganisation och vår personal i yttre tjänst har utbildats särskilt i förstahandsåtgärder vid relationsbrott. Nu ger det resultat. Vi får in fler anmälningar och vi utreder fler ärenden. Därför kan vi också lämna över allt fler ärenden till åklagarna, säger Johan Levin polisintendent och ansvarig för utredningsverksamheten.

Källa: Polisen