Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny lag ger ökad flygsäkerhet

Foto: Wikimedia

Ny luftfartslag ger polisen utökade möjligheter att kontrollera nykterheten på flygplatspersonal.

Från den 1 september behöver inte polisen ha en skälig misstanke för att kontrollera personalens nykterhet vad gäller alkohol eller droger. Den nya lagen gör att rutinmässiga kontroller kan genomföras utan misstanke, på samma sätt som vid biltrafik, och den tillåtna promillegränsen är 0,2.

– Under dagen kontrollerades 92 personer och ingen var påverkad. Alla ställde sig positiva till den nya lagen och ser det som rätt steg mot en bättre flygsäkerhet, säger Pia Lindell, tf enhetschef för ordning- och säkerhetsenheten på gränspolisen.

I Stockholm är det gränspolisavdelningen som ansvarar för det polisära arbete som bedrivs på Stockholm Arlanda och Bromma flygplats. En del i verksamhetsplanen handlar om en säker flygplats och nu utökas möjligheten i det arbetet.

– Vi har inga indikationer på att detta skulle vara ett stort problem men det är bra att vi får samma regler för all typ av trafik, säger Kjell-Åke Karlsson, chef för gränskontrollenheten. Vi har påbörjat arbetet med rutinmässiga kontroller under årets sista tertial och kommer i arbetet med verksamhetsplanen för 2011 att formulera konkreta mål kring den nya lagen.

Källa: Polisen