Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nu granskar Stockholms stads revisorer utförsäljningen av Engelbrektsskolans rastyta

Stockholms stads revisorer har i dagarna beslutat att granska affärsmässigheten i utförsäljningen av bollplanen i direkt anslutning till Engelbrektsskolans skolgård.
-Det är viktigt att man granskar om det gått korrekt till och om skattebetalarnas pengar används på rätt sätt, säger Stefan Rydberg, certifierad kommunal revisor vid Revisionskontoret i Stockholms stad.

Bollplanen tillhör Stockholms stad och bjöds ut till försäljning i augusti 2006 till byggbolaget Veidekke Bostad AB. Dokumentet med överenskommelsen om försäljningen av marken hemligstämplades i samband med försäljningen.
Stadens revisorer ska nu granska om utförsäljningen av stadens mark har gått rätt till.

Frågor som allmänheten ställer sig är om det är tillåtet enligt svensk lag att ge subventioner på stadens mark.
Enligt markanvisningen från 2006 skulle Veidekke Bostad AB betala ca 11.500 kr/m2, trots att markpriset i Lärkstaden då var ca. 16.000—17.000kr /m2. Stadens mark bör säljas i konkurrens till högstbjudande, till marknadspris, inte till underpris. Vad motiverar att just Veidekke Bostad AB får subvention på marken? Varför har kommunen inte tagit in fler anbud på marken? Avsaknaden av offentlig entreprenadupphandling strider mot reglerna om offentlig upphandling och innefattar därmed stöd till enskild näringsidkare. Och varför hemligstämplades dokumentet om försäljningen?

Marknämnden hemligstämplade dokumentet
Promemorian med överenskommelsen om försäljningen av marken hemligstämplades av marknämnden i augusti 2006 och blev offentlig först i september 2009 efter juridiska påtalanden. Dokumentet visar också att Veidekke Bostad AB har fått minst 45 miljoner kronor i rabatt av Stockholms stad för sprängning av Tyskbagarberget, med bollplanen som ligger ovanpå berget.

Stadens revisorer väntas vara klara med sin granskning av utförsäljningen av stadens mark i december i år.

BAKGRUND:
På Engelbrektsskolans skolgård och angränsande fotbollsplan på Östermalm ska Veidekke Bostad AB i juni 2011 börja bygga två 7-våningshus med 77 bostadsrätter samt under Tyskbagarberget en underjordisk idrottshall. Rastytan krymper med 34 % av dagens yta, vilket innebär att den kraftigt understiger både Skolverkets och Arbetsmiljöverkets normer för skolgårdar. Skolans ca 900 elever ska under byggtiden på 2 år evakueras till flera olika skolor i Stockholms kommun.

Källa: Mynewsdesk.