Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Kristendomen tar en särskild plats i religionskunskapen”

– Kristendomen har spelat en viktig roll för demokratin framväxt, läskunnigheten och vården och omsorgen i Sverige. Därför måste den ha en särskild plats i religionskunskapen, säger Yvonne Andersson (KD), ledamot av utbildningsutskottet.

– Det var den kristna väckelserörelsen som under 1800-talet tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen banade väg för demokratiska reformer och för den allmänna och lika rösträtten,  säger Yvonne Andersson.

Hon menar att även läskunnigheten i Sverige är ett resultat av kyrkans arbete. Och den vård och omsorg som har vuxit fram är en produkt av katolicismens diakoni, hjälpen till de fattiga och behövande.

– Kristendomen måste därför ges en särskild plats i religionskunskapen. Kunskap om det kristna kulturella arvet ger ökad förståelse för de värderingar och traditioner som vårt samhälle bygger på. Det arvet ska vi vårda och bevara.

Källa: Mynewsdesk