Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mer än varannan kör för fort utanför landets skolor – Barnolycksfallsfonden startar ”lämna lugnt-kampanj”

Foto: Wikimedia

Statistik som NTF har sammanställt på uppdrag av Barnolycksfallsfonden visar att 63 procent av bilarna kör för fort utanför landets skolor. Med syftet att få fler föräldrar att gå med sina barn till skolan startar Barnolycksfallsfonden tillsammans med NTF en ”lämna lugnt-kampanj”.

Tabell över NTF:s mätningar utanför skolor bifogas som bild.

De allvarligaste olyckorna i samband med skjuts till skolan sker när barn ska korsa vägen vid på- eller avstigning*. Dessutom visar NTF:s mätningar att merparten av bilarna kör för fort utanför skolorna och den högst uppmätta hastigheten var hela 90 km/h på 30-väg. Nu när vinterväglag råder ökar dessutom bromssträckan vid isigt väglag från 14 meter vid färd i 30 km/timmen till 39 meter vid färd i 50 km/timmen.**

– Det är en ond cirkel. En intensiv trafik vid skolorna gör att föräldrarna inte vågar låta sina barn gå till skolan själva. Därför skjutsas barnen till skolan och så ökar trafiken ännu mer, säger Björn Sporrong, styrelseledamot för Barnolycksfallsfonden. Dessutom påverkar ett stillasittande liv barns hälsa negativt, och den trenden vill vi vända.

Barnolycksfallsfonden, vars ändamål är att förebygga och minska antalet barnolycksfall och följderna av dem, ser allvarligt på trafiksituationen utanför landets skolor och startar därför en kampanj för att få fler föräldrar att gå med sina barn till skolan.

– Barnolycksfallsfonden startar lämna lugnt-kampanjen dels för att färre barn ska åka bil till skolan, och dels för att uppmuntra till fysisk aktivitet och utevistelse, säger Beata Enmark marknadsansvarig på Barnolycksfallsfonden, initiativtagare till kampanjen. Jag hoppas att många föräldrar vill ta tillfället i akt och starta lämna lugnt-grupper med andra föräldrar, så att man kan turas om att lämna barnen.

Såhär startar du en lämna lugnt-grupp:

  • Be rektor på din skola om namnlistor på de barn som bor i ditt område eller på din gata

Det är viktigt att barnen bor nära varandra för att uppsamling av gruppen ska gå så smidigt som möjligt. Det kanske är barn från andra klasser i skolan som bor närmast. Se det som en möjlighet att lära känna andra föräldrar och för ditt barn att bredda sin kompiskrets.

  • Ta kontakt med barnens föräldrar

Fem eller sex familjer i en grupp är lagom. Varje förälder tar ansvar för en dag i veckan och det finns möjlighet att en familj har jour om någon annan familj skulle bli sjuk eller få förhinder. Det får inte vara för många barn i gruppen, det är viktigt att en ensam förälder kan ha överblick över hela gruppen. Väg in hur gamla barnen i gruppen är, fundera på om två föräldrar ska vara med om det är mindre barn.

  • Sprid informationen om lämna lugnt-grupperna

Informera om lämna lugnt-grupper på föräldramöten eller träffar i skolan. Ju fler barn som promenerar till skolan desto bättre blir trafikmiljön utanför skolan.

  • Skapa era egna regler och rutiner

Det finns inte ett sätt att administrera lämna lugnt-gruppen på, det finns lika många som det finns grupper. Fundera på hur ni ska hämta upp alla barn, kan de gå en kort bit själva? Ska gruppen gå alla dagar? Ska ni bara gå till skolan tillsammans eller även hem från skolan?

  • Google Calendar förenklar för gruppen

Ett tips är att öppna en kalender i Google som alla i lämna lugnt-gruppen tilldelas behörighet till. Där kan ni lägga in barnens scheman och vem som är ansvarig för lämna lugnt-gruppen respektive dag. Det går att ställa in påminnelser och skicka mejl till alla i gruppen på ett enkelt sätt. Och det kostar ingenting.

  • Sätt igång

Svårare än såhär är det inte att starta en lämna lugnt-grupp. Det svåra är att upprätthålla vanan när mörkret och kylan kommer och det är riktigt tråkigt väder just den morgonen som jag ska följa barnen. Men tänk på alla fördelar framför allt barnen har av att ni går med dem till skolan och klä er ordentligt så ordnar det sig. Skicka ett mejl till barnolycksfallsfonden@barnolycksfallsfonden.se så skickar vi reflexer till alla i gruppen så att ni syns ordentligt i trafiken!

  • Roligare med Facebook

Barnolycksfallsfonden har en Facebook-sida där tips och knep kommer att finnas och där vi hoppas att grupperna vill dela med sig av sina erfarenheter. På Facebook kommer veckans uppgift att läggas upp och kommenteras, och tävlingar kommer att dyka upp. Välkommen in alla barn och föräldrar och ”Gilla oss”.

Fakta om lämna lugnt-kampanjen:

Lämna lugnt-kampanjen startar vecka 48 och vill uppmuntra föräldrar att gå med sina barn till skolan. Kampanjen löper på och Barnolycksfallsfonden ger roliga tips på såväl hemsidan som vår Facebooksida. Det finns även möjlighet att dela med sig av egna förslag på aktiviteter att göra på väg till skolan.

Läs mer på: www.barnolycksfallsfonden.se .

*”Myndighetsgemensam plan för barnsäkerhet, 2010-2011”, MSB 0141-10
** http://korkortsprovguiden.se/News/article/sid=27.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Snell, presskontakt. Telefon 070-168 26 11
Björn Sporrong, barnförsäkringsexpert och styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden. Telefon: 070-168 27 99

Om Barnolycksfallsfonden

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Källa: Trygg-Hansa