Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ökad varuhandel i mars

Foto: Wikimedia

 

Varuexporten uppgick under mars till 99,4 miljarder kronor och varuimporten till 92,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,2 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 7,2 miljarder kronor under mars 2010 enligt preliminära beräkningar. För mars 2009 var överskottet 7,8 miljarder kronor.

Varuexportens värde under mars uppgick till 99,4 miljarder kronor och varuimportens till 92,2 miljarder. Varuexportens värde ökade med 9 procent och varuimportens ökade med 10 procent jämfört med mars 2009.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 12,6 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,4 miljarder.

Antalet vardagar i mars var en mer jämfört med mars 2009.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,9 miljarder kronor för mars 2010 och 5,7 miljarder för februari 2010. För januari var motsvarande värde 5,9 miljarder kronor.

Handelsnettot för första kvartalet 2010 gav ett överskott på 17,4 miljarder kronor

Under det första kvartalet 2010 har värdet av varuexporten ökat med 4 procent jämfört med motsvarande period 2009. Varuimportens värde har ökat med 7 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 261,1 miljarder kronor och varuimportvärdet till 243,7 miljarder. Handelsnettot för januari – mars 2010 gav därmed ett överskott på 17,4 miljarder kronor. För motsvarande månader 2009 noterades ett överskott på 23,3 miljarder kronor.

Källa: scb