Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stora utleveranser av nya bilar i april

Foto: Volvo

Den kraftiga uppgången för bilregistreringarna fortsatte i april. Personbilsregistreringarna ökade för sjätte månaden i rad och lätta lastbilar ökade för fjärde månaden i rad. De ökade fordonsregistreringarna är en viktig konjunkturmätare och visar att den svenska konjunkturen är på rätt väg, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

I slutet på förra året och hela första tertialet i år har det varit en stark ordertillväxt både för personbilar och lätta lastbilar. Leveranstiderna har varit långa och det vi nu ser är en form av ketchupeffekt där utleveranserna till kund, dvs nyregistreringarna, ökar kraftigt, säger Bertil Moldén.

– För tunga lastbilar har det bottnat ur men det dröjer innan detta syns i registreringsstatistiken eftersom det är lång tid mellan order och leverans till kund, förklarar Bertil Moldén

Både personbilar och lätta lastbilar ökar kraftigt

Under april registrerades 25 668 nya personbilar, vilket är en ökning med 40,7% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna ökat med 36,4 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 27,7 % under april till 3 672. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 14,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i april med 42,6 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 29,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 26,1 % och tunga lastbilar har minskat med 35,8 %.

Mer än var tredje ny bil är en miljöbil

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under april med 28,1% och uppgick till 8 981. Andelen miljöbilar i april var 35,0%. Det kan jämföras med en andel på 38,4 % i april förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 35,6 % jämfört med 36,7 % samma period förra året.
Ökad dieselandel

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 77,5 % i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 49,4 %. April förra året var dieselandelen 39,2 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 48,2% jämfört med 39,1 % samma period förra året.

Fortsatt uppåt för ”120 grammare”

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under april med 94,8%. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 98,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 33,5 % i april i år jämfört med 23,7 % april förra året.

Källa: Bil sweden