Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bälte livsviktigt i A-traktorer och mopedbil

VTI:s krocktester med A-traktorer och mopedbilar ger skakande och tydliga besked. Utan bilbälte kan det vara kört även i långsamtgående fordon. Oavsett bilmodell och hastighet – att inte ha bälte på sig är ett bra sätt att bryta nacken, menar forskarna på VTI.

De inspelade krockfilmerna från VTI:s krocksäkerhetslaboratorium i Linköping visar hur illa det kan gå och bekräftar det uppenbara: Det finns ett stort behov av att öka trafiksäkerheten på många områden för både förare och passagerare i A-traktorer och mopedbilar.

Vid alla tre krocktesterna var föraren bältad och passageraren obältad. De första två testerna skedde med A-traktor, en i 30 km/h, den andra i 40 km/h och det tredje testet med en mopedbil i 40 km/h. Den bältade föraren hade slagit huvudet i rattens mitt, medan den obältade passagerarens huvud slagit i vindrutan så hårt att den sprack och buktade ut. Så blev det för alla fordonen och i alla hastigheter.

Alla tre krocktester skedde under förra veckan under ledning av forskningsingenjör Jan Wenäll. På plats som åskådare fanns, förutom VTI:s medarbetare, berörda myndigheter, universitet, försäkringsbolag, ideella organisationer och media. Speciellt inbjudna var även elever från fordons- och transportprogrammet vid Vreta utbildningscentrum i Linköping. Skadorna var mycket värre än vad de kunnat föreställa sig, en av tjejerna som brukar köra A-traktor uttryckte att hon aldrig skulle ta med en obältad passagerare igen.

Till skillnad från vanliga krocktester, där själva fordonen blir testade, var dessa i första hand tänkta som en kunskapshöjande insats för att påvisa de allvarliga följder som kan bli i en kollision.

Forskningsinstitutet har för närvarande två projekt på gång om långsamgående fordon.Det ena handlar om riskmedvetenhet, säkerhet och utbildning för unga förare med AM-körkort. Det andra om mopedbilars och A-traktorers påverkan på trafiksäkerheten. Projekten leds av utredare Susanne Wallhagen och seniora forskaren Helena Selander på VTI.

Enkäter med unga förare har visat att cirka 80 procent i mopedbilar alltid har bälte på sig, jämfört med endast cirka 40 procent i A-traktorer. Under 2022 omkom fyra ungdomar i A-traktorer. Statistiken visar att speciellt A-traktorer har ökat de senaste åren och att antalet olyckor ökat ännu mer än antalet nytillkomna fordon. Det är i dag inte lag på att ha bälte i A-traktorer. I mopedbil gäller bälte för den som inte har hjälm.

– Ett utredningsuppdrag från regeringen till Transportstyrelsen är nu på remiss. Det handlar om förändrade regler när det gäller A-traktorer, och där finns många goda förslag, sade Susanne Wallhagen.

 

Källa: VIT
Foto: Jan Wenäll/VTI