Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dubbdäck orsak till plågsamt buller

Foto: Wikimedia

Trots att Stockholm har lagt 200.000 miljoner på åtgärder för att minska bullret störs allt fler invånare.

Med en annan asfalt skulle bullret kunna minska lika mycket som om vägtrafiken halverades, enligt Svenska Dagbladets nätupplaga (3 maj). Dubbdäcken sätter dock stopp för den möjligheten.

Bullermattan orsakas främst när däcken möter vägytan. Sverige är särskilt drabbat, eftersom stenarna i asfalten för stora för att klara slitaget från dubbdäcken, vilket ökar bullret.

En minskad användning av dubbdäck öppnar nya möjligheter att använda lågbullerbeläggning med asfalt som absorberar ljud, eftersom den är porös och har hålrum. Porerna sätts dock igen av dubbdäcksslitage och smutspartiklar.

Miljöförvaltningen i Stockholm vill att politikerna beslutar att trafikbuller tas med i beräkningarna när vägnätet underhålls. Åtgärderna kostar pengar, och ställs ofta mot kostnader för att laga hål i vägbeläggningen och andra vägförbättringar.

Källa:bil sweden