Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tjänsteproduktionen ökade i mars

Tjänsteproduktionen ökade med 3,1 procent under mars jämfört med mars 2009. Bäst gick det för produktionen inom motorhandeln där ökningen var 17,0 procent. Mellan februari och mars ökade tjänsteproduktionen med 1,0 procent i säsongrensade värden. För perioden januari till mars var ökningen 1,8 procent, säsongsrensat jämfört med oktober till december.

Samtliga jämförelser är årsjämförelser och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns. Uppgifterna för perioden januari till mars i år  är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom motorhandeln och företagstjänster ökade  med 17,0 respektive 4,1 procent, även detaljhandeln ökade med 4,0 procent. Produktionen inom datakonsultverksamhet minskade med 7,5 procent och fastighetsverksamheten minskade med 2,8 procent.

Motorhandeln och detaljhandeln bidrar med 0,5 respektive 0,4 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Datakonsultverksamheten och fastighetsverksamheten dämpar uppgången i den totala tjänsteproduktionen med -0,4 respektive -0,6 procentenheter.

Branschsegmentet parti- och detaljhandel ökade med 3,8 procentenheter det första kvartalet 2010 jämfört med första kvartalet 2009. Totalt ökade tjänsteproduktionen med 1,9 procent under de första kvartalet och parti- och detaljhandeln bidrar med 0,9 procentenheter till denna uppgång

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 82 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 91 procent.

Källa: scb