Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mindfulness är ett begrepp med ursprung från buddismen

Foto: Daniel Ekholm

 

För att förstå vad mindfulness  är bör vi förstå vad buddismen står för.

Buddismen och hinduismen är väldigt lika och det är just för att buddismen har uppstått ur hinduismen, men de skiljer sig åt i vissa avseenden.  Buddismens tankar hänger mycket på Buddhas liv.

Buddha hette egentligen Siddharta Gavatama 

Siddharta föddes som prins, troligen i nordöstra Indien omkring år 560 före västerländsk tideräkning.  När prinsen hade fötts spåddes han av landets visaste män och de sa att han antingen skulle bli en stor kung eller en upplyst.

Hans far ville att han skulle bli kung som han själv och därför så skyddade han honom från att se allt elände som fanns i världen.  När prinsen växte upp så bestämde han sig i alla fall att han skulle resa ut i världen.  Ute i världen såg han lidande, död och många sjuka människor.  Då förstod han att alla människor inte hade det lika bra som han, att många faktiskt dog varje dag för att de inte har någon mat eller medicin, varav han bestämde sig för att söka sanning.  Prinsen hade en vacker prinsessa och en son, men så bestämde han sig ändå för att bli asket.

 Den natten han skulle smyga iväg kysste han sin fru och barnet farväl. Prinsen studerade den hinduiska läran och kämpade mot de mänskliga drifterna.  Han insåg att detta inte fungerade, att det måste till en medelväg och då började han att åter meditera, sittande under ett fikonträd.  Då han förstod  meningen med liv och död, så  blev han upplyst.  Nu var Buddha 35 år och började att undervisa i sin lära och det viktigaste i hans undervisning var ”de fyra ädla sanningarna”.

Finns det något/några speciella krav för att vara buddist?   Nej.

Vad representerar buddismen för något?   Medkänsla och kärlek för alla varelser.

Finns det någon profet inom buddismen?   Vi är alla profeter som har möjligheter att bli upplysta  (Nirvana).

Finns det  himmel och helvete inom buddismen?   Dessa är kristna termer.

Buddhismen pratar istället om de fyra ädla sanningarna som leder till Nirvana (himmel) och lidandet  i samsara (helvetet). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De fyra ädla sanningarna:

Det finns lidande

Det finns en orsak till lidandet

Det finns ett upphörande av lidandet

 Vägen till upphörandet av lidandet

Finns det några speciella titlar man kan få eller vara inom buddismen (t.ex påven i kristendomen)?

Novis = munk, lama = lärare, rinpoche = mästare,  HH Dalai Lama hans helighet = påven.

Finns det några lagar eller regler inom buddismen som man måste följa?

Inte stjäla , inte döda, att hedra sina föräldrar, inte ljuga, inte missbruka droger och att träna sig själv på att uppföra sig.

Om det nu finns några lagar och regler inom buddismen, vad händer om man inte följer/bryter de?

 Bryter vi de så skapar vi lidande för oss själva och andra, och dessa består av nonchalans, ilska, avund, girighet, begär och okunskap.

De viktigaste reglerna som alla ska följa:

Att inte döda
Att inte stjäla
Att inte leva sexuellt lösaktigt
Att inte ljuga
Att inte använda berusningsmedel som alkohol och droger.

Om man håller de här fem reglerna och gör goda gärningar, så bättrar man på sin karma och därigenom skaffar man sig en god återfödelse.
 

Den åttafaldiga vägen

För att bli befriad ska man följa den åttafaldiga vägen, sa Buddha. Och hjulet som buddismen har som symbol har åtta ekrar som motsvarar de åtta punkterna:

1.  Rätt kunskap är att förstå de fyra ädla sanningarna.

2.  Rätt sinnelag betyder att vara fri från begär och onda tankar.

3. Rätt tal innebär att man undviker lögn, hårda ord och tomt prat.

4. Rätt handlande är främst att inte döda, inte stjäla och inte leva okyskt.

5.  Rätt liv lever den som förtjänar sitt uppehälle utan att skada andra liv.

6.  Rätt strävan är att bekämpa det onda och sträva efter att ständigt göra det rätta.

7.  Rätt vaksamhet är att ge akt på kroppen, sinnena, känslorna och tankarna.

8.  Rätt meditation innebär en metod att försätta sig själv i allt djupare koncentration i strävan mot fullständig frid och harmoni för att nå den slutliga upplysningen. 

Mindfulness kommer från Den åttafaldiga vägen (rätt vaksamhet är att ge akt på kroppen, sinnena, känslorna och tankarna) som idag andvänds i olika behandlingssyften men utan att nämna att dess ursprung kommer från buddismen.