Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Amfetamin – Mats Reimers, psykiatriker Henrik Pellings och Shires julklapp till barnen

Foto: Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Foto: Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Lagom till jul berättar nu läkemedelsbolaget Shire att svenska barn för första gången kan få rent amfetamin (Elvanse) helt gratis – som medicin. Bolaget får ”akademisk tyngd” i sin marknadsföring av psykiatriker Henrik Pelling och DM:s ”oberoende” kolumnist Mats Reimer.

I Dagens Medicin driver den ”oberoende” kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer en hätsk kampanj mot allt vad alternativmedicin heter. Vad vi inte kan läsa om på DM:s sidor är hur han som ”Principal Investigator” i läkemedelsbolaget Shires svenska studier av Elvanse (i USA Vyvanse) haft avgörande betydelse i bolagets lansering av amfetaminet. Lika hårt som Reimer slår mot alternativmedicin lika hårt slår han för en ökad psykiatrisering av landets skolelever. I sin krönika i Dagens Medicin förklarar han: ”Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri.”

I ett pressmeddelande från den 19 december berättar nu Shire om julklappen till barnen. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har godkänt att skattebetalarna ska stå för kostnaden, 9 000-12 000 om året per barn. Nu finns det inga hinder för att köra ut amfetaminet på bred front. Vinster på hundratals miljoner hägrar. Missbruket kommer att sprida sig som en löpeld – som i USA, där Shires amfetamin Adderall och Vyvanse skapat en nationell katastrof.

Man får i marknadsföringen i Sverige hjälp av ingen mindre än den kände psykiatrikern Henrik Pelling, som i pressmeddelandet hyllar amfetaminet Elvanse som ”mycket välkommet”. Man ska då veta att Pelling, förutom att han är ”oberoende expert” åt Läkemedelsverket, också är direkt ansvarig för att Gotland och Uppsala län har en extremt hög utskrivning av centralstimulantia till barn och vuxna. På Gotland får nu 7 procent av alla pojkar 10-14 år narkotika i form av Concerta/Ritalin. Det som inte fick hända – att förskrivningen skulle gå helt ur kontroll – är en realitet på Gotland och i Uppsala län just nu.

Alltför många tycks fortfarande vara omedvetna om den extrema inre miljöförstöring som drabbar de barn och vuxna som får dessa toxiska preparat ofta över lång tid. Bedrägerierna om att amfetaminpreparaten, för barn med beteckningen ADHD, är som insulin för diabetiker, är avslöjade för länge sedan – det är ett giftigt ämne som barnen får.

Kanske kan de som ännu är omedvetna om denna allvarliga inre miljöförstöring förstå allvaret i saken om de läser om den senaste miljökatastrofen: Bruket/missbruket av centralstimulantia (ADHD-preparat) har nu nått sådana nivåer på Gotland att forskare hittar höga värden av dessa narkotikapreparat i avloppsvattnet. http://www.helagotland.se/nyheter/default.aspx?articleid=9231683 Vi har tidigare läst om hur fiskar fått ett aggressivt beteende av de droger som går ut i sjöarna. Det är ingen ljus framtid för fiskbeståndet om psykiatriker och läkemedelsbolag nu också pumpar ut våldsframkallande centralstimulantia i vattnet.

Källa: Kommittén för Mänskliga Rättigheter