Nya riktlinjer för psykiatrisk vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade

Foto: YAY Micro
Foto: YAY Micro

Barriärer i kommunikationen resulterar ofta i att döva, dövblinda och barndomshörselskadade får begränsad tillgång till vård och därmed riskerar fel- eller underbehandling. Stockholms läns landsting har därför tagit fram nya riktlinjer för psykiatrisk vård av dessa grupper.

Döva, dövblinda och barndomshörselskadade personer lider även i högre frekvens än den hörande befolkningen av psykisk ohälsa.

De nya riktlinjerna riktas mot yrkesverksamma inom psykiatrin och finns på webbplatsen Psykiatristöd.se. De har tagits fram av Annétte Aspered, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och auktoriserad socionom, och Åsa Kolobova, leg. arbetsterapeut och auktoriserad audionom, båda verksamma på Psykiatriska mottagningen för döva, dövblinda och hörselskadade i Älvsjö/Stockholm.

Webbplatsen Psykiatristöd tillhandahåller riktlinjer och vårdprogram för yrkesverksamma inom psykiatrin, men är även öppen för andra vårdgrenar samt allmänheten. Psykiatristöds vårdprogram revideras vartannat år och kvalitetsgranskas av Psykiatrirådet, en expertgrupp med förankring inom sll-psykiatrin. Webbplatsen drivs av enheten Vårdgivarstöd/avdelning Stöd för evidensbaserad medicin på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Källa: Stockholms läns landsting