javplatform

Hållbara Hav och briggen Tre Kronor besöker Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall 10-18 september

Inlagd av on sep 6th, 2015 Sparad i Nöje. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Briggen Tre Kronor af Stockholm. Foto: Tre Kronor af Stockholm.

Briggen Tre Kronor af Stockholm. Foto: Tre Kronor af Stockholm.

Initiativet Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm besöker Örnsköldsvik 10-12:e, Härnösand 13-16:e och Sundsvall 16-18:e september. Under besöken sätts fokus på Östersjöns situation. Miljöutställningen ”Etta med kök” visas för skolklasser och allmänhet. Under ”Öppet skepp” finns möjlighet att gå ombord på Tre Kronor af Stockholm och det kommer även att erbjudas seglingar.

Programmet för respektive stad finns på Hållbara Havs hemsida.

Miljöutställning
Miljöutställningen ”Etta med kök” handlar om kemikalier, läkemedel och plaster i vår hemmiljö och visas på kajen i anslutning till fartyget. Mycket av det vi använder oss av hemma hamnar så småningom i våra vattendrag och slutligen i Östersjön. Öppna skåp och lådor och finn tips om vad vi kan göra för Östersjöns bästa. Utställningen invigdes i Almedalen 2014 av miljöminister Lena Ek.

Utställningen kommer att visas för skolklasser på förmiddagarna och för allmänheten i samband med Öppet Skepp. Fri entré.

Öppet skepp
Välkommen ombord och se hur Tre Kronor ser ut från insidan! Vi visar fartyget och berättar om våra seglingar och vårt arbete för ett rent och friskt Östersjön. Fri entré.
Segla för Östersjön med briggen Tre Kronor

Upplev hur det är att segla ett segelfartyg som för hundrafemtio år sedan! Vid samtliga hamnbesök erbjuds möjlighet att segla med på någon av våra fyra timmars lunch- eller kvällskryssningar samt två längre seglingar mellan Härnösand och Sundsvall samt Sundsvall och Mariehamn.

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.

Källa: Initiativet Hållbara Hav.

Kommentarer är avstängda