WWF till regeringscheferna: Gör sju enkla saker som kan rädda Östersjön

Inrätta fler marina skyddade områden, återinför skatt på handelsgödsel, åtgärda Östersjöns kvarvarande miljöfarliga ”hot-spots” från Helcoms lista och bygg ut mottagningsanläggningar för avloppsvatten i hamnarna. Det är några av kraven som Världsnaturfonden WWF lyfte fram i ett brev till Östersjöländernas regeringschefer inför toppmötet – Baltic Sea Action Summit – den 10 februari i Helsingfors. På […]

Kvarvarande läkemedel i slang från smärtpump givet av misstag

En 34-årig kvinna får smärtlindring via en intravenös smärtpump pga. spridd bröstcancer . Första dagarna i november får patienten av misstag en överdos pga kvarvarande läkemedel i slangen från pumpen med c:a 1 ml Hydromorfon (5mg/ml) och Ketalar (25mg/ml). Ordinarie injicerad dos är 0,15ml. Incidenten medförde att kvinnan drabbades av sänkt medvetandegrad och måttlig andningsdepression […]

Stimulansmedel till kommuner och landsting för att utveckla äldreomsorgen

  Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att för 2010 fördela 680 miljoner kronor att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. För belopp fördelat per kommun och landsting, se tabell nedan. Regeringen prioriterar insatser inom följande områden för 2010: läkemedelsgenomgångar förebyggande arbete demensvård rehabilitering kost och nutrition det […]

Biståndsministers tal,Gaza Conference

Anförande av Gunilla Carlsson vid Gaza Accountability Conference 2010 Låt mig börja med att tacka för inbjudan till denna konferens. Ett år har nu gått sedan Gaza konflikten Den humanitära situationen i Gaza var svårt redan innan konflikten – som i sin tur orsakade det palestinska folket ytterligare lidande. Många människor miste livet, däribland ett […]

Securitas förvärvar säkerhetskonsultföretag i Sverige

  Seccredo, som har årlig försäljning på cirka 25 MSEK (2,5 MEUR) och cirka 20 anställda, är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom mycket kvalificerade risk-, kris- och säkerhetstjänster. Företaget bistår sina kunder med att förebygga, förhindra och minska störningar och skador på organisation, verksamhet och tillgångar. Kunderna representerar ett brett tvärsnitt av ledande varumärken […]

Rekord för minskade utsläpp från nya bilar

  – Det är ett trendbrott att koldioxidutsläppen från svenska bilar minskar, trots att trafiken ökar. Regeringen för en målmedveten politik för en fossiloberoende svensk bilpark till år 2030. Detta ska fortsätta genom att stimulera bra bränsle- och teknikval för bilarna och beskatta skadliga utsläpp. Det säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar till Transportsstyrelsens […]

ÅF vinner betydande avtal med Fortum

  ÅF har vunnit ett betydande avtal med Fortum gällande tekniska konsulttjänster och projektledningskompetens vid uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i Klaipeda, Litauen. Kraftverket är ett så kallat “waste-to-energy kraftverk”, där el genereras av avfall från hushåll och industri. För ÅF är ordern värd ett flertal miljoner Euro. Detta är den första moderna avfallsförbränningsanläggning som […]

Sveriges Domstolar minskar handläggningstiderna trots målökning

    Det finns fortfarande mycket kvar att göra på flera håll, men det är tydligt att handläggningstiderna klart har förbättrats under 2009. Långa handläggningstider som ger en överbalans mellan inkomna och avgjorda mål har länge varit ett problem för Sveriges Domstolar. Överbalanserna har ändå blivit något större på flera andra håll i Sveriges Domstolar. […]

Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare

  Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i lagen om belastningsregister. Förslaget syftar till att begränsa de konsekvenser som en registrering medför för unga lagöverträdare. För en ung person som gjort sig skyldig till brott kan registreringen i belastningsregistret få långtgående konsekvenser. Till exempel påverkas möjligheterna till […]

Jordbruksminister Eskil Erlandsson utser Matlandetambassadörer

     Jordbruksminister Eskil Erlandsson utser Matlandetambassadörer från alla landskap i Sverige idag. Matlandetambassadörerna är ett viktigt steg för att uppnå visionen om att Sverige ska bli Europas nya matland. – Sverige sjuder av kreativa och kunniga människor inom området mat och turism, det finns ett stort urval av duktiga producenter och initierade restaurangägare, skickliga […]