Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveriges första diplomerade kosignalspecialist

Foto: Wikimedia

Hallå där Sanna Soleskog, agronom och mjölkföretagare på Övrabo i Tranås. Du har varit på kurs i Nederländerna för Svensk Mjölks räkning och blivit Sveriges första diplomerade kosignalspecialist.

Vad innebär det?
– I Nederländerna har de skapat ett koncept kring boken Kosignaler. De har utvecklat ett metodiskt arbetssätt för att systematiskt gå igenom en besättning. Nu har jag behörighet att arbeta med den metodiken.

Vad gav kursen?
– Vi besökte gårdar och diskuterade utformning av lösdrifter. Jag blev mer övertygad om hur viktigt det är med gott om plats för korna. Till exempel genom breda gångar och att inte ha överbeläggning. VIP-grupper för nykalvade kor är en annan bra detalj.

Tips till lantbrukare?
– Titta mer på korna! Alla borde ha boken Kosignaler, som säljs av Svensk Mjölk, som är ett bra underlag för diskussion. Till exempel avsnittet om vomfyllnad. Genom att träna sitt djuröga kan man se på korna om de ätit eller inte. Studera kornas beteende på betet och du ser att stallsystem med tre kor per ätplats inte är optimalt. Vi ska inte ändra på kornas beteende utan anpassa byggnader och skötsel efter dem.

Betydelse för lönsamheten?
– En bra djurvälfärd är en förutsättning för lönsamhet. Det handlar inte bara om att bygga rätt, man kan förbättra mycket i ett äldre stall. I Övrabo har vi en äldre lösdrift med 80 kor och försöker hela tiden hitta sätt för att ge korna god komfort.

Ska du hålla kurser?
– Förhoppningsvis kan det bli kurser för både rådgivare och lantbrukare. Jag kommer fortsätta att arbeta med Fråga kon, en tjänst som handlar om samma saker som Kosignaler, att se besättningens starka och svaga sidor genom att metodiskt studera korna.

Källa: Svensk Mjölk