En av tio svenskar vill byta jobb 2021

Trots den stora osäkerheten som rått på arbetsmarknaden det gångna året har hälften av alla svenskar planer på att göra en förändring i karriären 2021. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av rekrytering- och bemanningsföretaget Randstad. Dessutom vill drygt var tionde svensk byta arbetsplats nästa år.

Har du planer på att ändra något kopplat till din karriär under nästa år? Den frågan lät Randstad undersökningsföretaget Sifo ställa till drygt tusen svenskar. Närmare hälften (48 %) svarar att de på något sätt vill göra en förändring i sin karriär. De flesta av dem (11 %) vill byta arbetsplats i Sverige eller jobba för ett rejält lönelyft. Nästan lika många (10 %) uppger att de vill vidareutbilda sig. Endast två procent svarar att de vill göra karriär utomlands nästa år.

– Det är hoppfullt att se att människor fortfarande planerar för en förändring i arbetslivet, trots oroliga tider. Pandemin har säkert också lett till att många börjat reflektera över sin nuvarande arbetssituation och framtida karriär, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

Fler yngre än äldre vill göra en jobbförändring under 2021. I åldern 18-34 år är siffran 63 procent jämfört med 38 procent bland dem som är 51-65 år.

Av undersökningen framgår också att det finns vissa skillnader i svaren beroende på kön. Bland annat vill fler kvinnor (13 %) än män (10 %) byta arbetsplats i Sverige nästa år. Det är även fler kvinnor (11 %) än män (9 %) som vill vidareutbilda sig. Däremot är det fler män än kvinnor som svarar att de tänker arbeta för ett rejält lönelyft nästa år, tolv respektive tio procent.

Svenskarnas karriärval 2021:

Alternativ Totalt (%) Män (%) Kvinnor (%)
Vill byta arbetsplats inom Sverige 11 10 13
Vill vidareutbilda sig 10 9 11
Ska arbeta för ett rejält lönelyft 11 12 10
Vill byta roll/arbetsuppgift på motsvarande nivå 9 10 8
Vill byta bransch 6 6 5
Vill ta ett steg tillbaka i karriären för att få mer tid till annat 7 7 8
Ska arbeta för en befordran på nuvarande arbetsplats 8 9 7
Vill göra karriär utomlands 2 4 1
Annat 3 2 3

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 21–25 oktober 2020. Totalt intervjuades 1369 personer i åldern 18-65 år som arbetar hel- eller deltid. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Källa: Randstad