Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

En förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag till en ny fastig­hets­mäklarlag. Den nya lagen innebär en mer hel­täckande och slag­kraftig tillsyn över fastig­hets­mäklar­branschen. Syftet är att öka tryggheten för köpare och säljare vid bostads­affärer.

– För många människor är köp och försäljning av bostaden de viktigaste affärerna i livet. Förslaget bidrar till att köpare och säljare kan känna större trygghet när de gör bostads­affärer, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Regeringens förslag omfattar både fastighets­mäklare och fastig­hets­mäklar­företag. I lag­råds­remissen föreslås bland annat följande:

  • Fastighets­mäklarföretag ska registreras och stå under tillsyn.
  • Ett mäklarföretag måste uppfylla ett antal krav för att bli registrerat.
  • Mäklarföretaget ges också ett ansvar att verka för att mäklare i företaget följer god fastig­hets­mäklar­sed.
  • Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna ingripa om ett mäklar­företag åsido­sätter sina skyldig­heter eller om det finns olämpliga personer i före­tags­­­ledningen eller ägar­kretsen.
  • Fler fastig­hets­mäklare ska vara registrerings­skyldiga och stå under tillsyn.
  • Fastighetsmäklarföretag och fler fastighets­mäklare ska omfattas av penning­tvätts­reglerna.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Källa: Justitiedepartementet