Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Risk för kapitalbrist när fler startar aktiebolag med lägre aktiekapital

Under pandemin valde fler än tidigare att starta eget företag, vanligtvis aktiebolag. Då det idag inte krävs mer än 25 000 kronor i aktiekapital har tröskeln sänkts rejält. Men med ett lågt aktiekapital får man se upp nu när skatteanstånden ska betalas tillbaka och många kostnader ökar för företagen. Om det blir kapitalbrist kan företagaren bli personligt ekonomiskt ansvarig.

Antalet nystartade företag har ökat kraftigt under pandemin. Bolagsverkets statistik visar att det är aktiebolag som ökar mest. Under årets tio första månader registrerades 50 000 nya aktiebolag efter att redan ha ökat med drygt 46 000 företag under 2020. Flest startas inom bygg, detaljhandel samt hotell och restaurang, vanligtvis utan anställda. Orsakerna till att just aktiebolag ökar kan vara flera, bland annat att det lägsta tillåtna aktiekapitalet halverades i januari 2020 till 25 000 kronor och att regeringens företagsstöd under coronapandemin till största delen varit utformade för aktiebolag. Det senare kan ha gjort att företagare har ombildat sina enskilda firmor till aktiebolag.

– Å ena sidan är det positivt att nyföretagandet ökar, men det finns samtidigt risker kopplade till ett lägre aktiekapital. Ett nystartat företag med 25 000 kronor i aktiekapital har en mer riskfylld situation från början eftersom bufferten är mindre och därmed ökar sårbarheten vid oväntade händelser, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

Personligt ansvar vid kapitalbrist i företaget

Det många kanske missat är att den som startat ett aktiebolag kan bli personligt ansvarig för företagets skulder om det blir kapitalbrist, och med ett lägre aktiekapital blir marginalerna mindre. Enligt Bolagsverket hade närmare 90 procent av de nystartade företagen under 2020–2021 ett registrerat aktiekapital på 25 000 kronor. Knappt en procent hade ett aktiekapital på 100 000 kronor eller mer.

– Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt men många företagare brottas nu med stigande kostnader, inte minst högre energipriser och dyrare transporter. Detta tenderar att minska företagens intäkter och kan i förlängningen leda till att företagets egna kapital krymper. Behöver man nagga på det egna kapitalet bör man ta det som en varningsklocka för ekonomin i företaget, påpekar Jörgen Kennemar.

Konkurserna ökar bland egenföretagarna

Företagskonkurserna för aktiebolag minskade generellt under pandemin men ökade bland företagare utan anställda. Under perioden januari-oktober 2021 steg antalet konkurser i denna grupp med drygt 30 procent jämfört med samma period i fjol. Detta motsvarar tre av fyra företag som gick i konkurs. Bygg- och detaljhandelsföretag var överrepresenterade, följt av konsultbolag. Av de företag som gick i konkurs 2020 var drygt hälften äldre än sex år.

Att konkurserna stiger i de minsta företagen kan vara en varningsklocka för många nystartade företag. Det gäller i synnerhet om marginalerna är små nu när coronastöden inte förlängs samtidigt som skatteanstånd ska börja betalas tillbaka, då stiger kostnadstrycket för många, säger Jörgen Kennemar.

Oroande kunskapsbrister om att driva eget företag

En tidigare undersökning från Swedbank och sparbankerna visar även på kunskapsluckor om att driva företag. Tre av tio företagare svarade att de inte har tillräcklig kunskap inom ekonomi, skatter och regelverk för att driva företaget men uppgav samtidigt att de vill lära sig mer om dessa områden samt om juridik och digitalisering.

– Det är viktigt att vara väl förberedd och sätta sig in i vad det innebär att driva företag, även om man hellre vill fokusera på sin affärsidé. Insikten om bristande kunskap är bra men måste omsättas i handling, konsekvenserna kan annars bli fler konkurser. Som företagare kan man bland annat få hjälp från Almi, Skatteverket med även sin bank och intresseföreningar, avslutar Jörgen Kennemar.

Se bifogad pdf för mer information och tabeller. 

Tips

  • Skaffa dig kunskap om företagandets villkor, till exempel inom skatter och juridik.
  • Se till att ha rätt avtal för din verksamhet.
  • Se till så att inte aktiekapitalet blir för lågt i företaget.
  • Bygg upp en buffert i goda tider som kan vara en krockkudde vid konjunkturnedgångar.
  • Ha en öppen dialog om situationen i bolaget med din bank, partners och leverantörer.
  • Ha koll på kassaflödet.
Fakta – aktiekapital

För att starta ett privat aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Ägarna får aktier i bolaget i utbyte. Aktiekapitalet kan ses som en buffert i företaget. Aktiekapitalet kan användas att köpa bestående tillgångar i företaget, men om det finns risk att tro att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste en kontrollbalansräkning göras och tillgångar och skulder värderas. Vissa justeringar kan göras, men skulle det visa sig att det egna kapitalet understiger hälften ska bolagsstämman besluta om bolaget ska likvideras. Företagets aktieägare kan bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

Källa: Swedbank