Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Utökat krisstöd till kultur och idrott

 

Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat utökat krisstöd till kulturen och idrotten. Utöver de förslag som presenterats tidigare tillförs nu kultur- och idrottsområdet ytterligare 100 miljoner kronor.

För att mildra effekterna av de nya restriktionerna och de nya allmänna råden har regeringen tidigare föreslagit att kultur- och idrottsområdet tillförs 200 miljoner kronor. Nu utökas detta med ytterligare 100 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor fördelas till kulturområdet och 40 miljoner kronor till idrottsområdet. Regeringen återkommer med mer exakt fördelning av stöden efter riksdagens beslut.

– När fler smittskyddsåtgärder införs behövs fortsatta krisstöd till Sveriges kulturliv. En mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats hårt och konsekvenserna riskerar kvarstå under lång tid framöver. Vi vet att behovet är stort och akut och därför föreslår regeringen nu ytterligare medel, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Utöver detta kan aktörer inom kultur och idrott bland annat ta del av de förlängda omsättningsstöden, omställningsstödet och evenemangsstödet. Se separat pressmeddelande.

– Pandemin har inneburit stora svårigheter för idrottsrörelsen, det har varit mycket tuffa förutsättningar och jag har stor respekt för alla engagerade som jobbar med att anpassa sina verksamheter utifrån det läge vi befinner oss i. Inte minst ekonomiskt har det varit en svår tid. Från regeringens sida går vi därför nu fram med förslag på att tillföra idrotten mer resurser, säger integrations- och migrationsminister med ansvar för idrott Anders Ygeman.

Riksdagen har tidigare beslutat om 940 miljoner i stimulansstöd för kulturområdet i budgeten för 2022. Under 2020 tillfördes kulturområdet flera krisstöd, som totalt uppgick till över 2500 miljoner kronor. Under 2021 har ca 3900 miljoner kronor fördelats i krisstöd.

Regeringen har tidigare under pandemin tillfört idrotten 1500 miljoner kronor i extra ändringsbudget för 2020, 1955 miljoner kronor i extra ändringsbudget för 2021, samt 400 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2022.

Källa: Kulturdepartementet

Foto: KCBalletMedia