Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ytterligare ett år med sänkta reallöner för hushållen

Löner och pensioner höjs vid årsskiftet. Hushållen får därmed mer pengar i plånboken, men på grund av den höga inflationen blir pengarna mindre värda och köpkraften sämre. Det innebär att hushållen drabbas av ytterligare ett år med sänkta reallöner, visar en analys av hushållens inkomster från Swedbank och sparbankerna.

– Trots mer pengar i plånboken kommer de flesta få en sämre köpkraft nästa år. Den höga inflationen är boven i dramat. Ska hushållens köpkraft värnas måste inflationen ner, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Inom vissa branscher pågår fortfarande avtalsförhandlingar. Trots viss osäkerhet tyder mycket på att löntagarna får en löneökning på i genomsnitt tre till fyra procent nästa år. Även om lönerna ökar nominellt 2023 drabbas löntagarna av ytterligare ett år av reallönesänkning. De flesta löntagare får därmed räkna med att köpkraften sjunker med fem till sju procent nästa år.

Mer i plånboken men sämre köpkraft för lönehushållen
Inflationen påverkar prisbasbeloppen vilket i sin tur påverkar inkomstskatten via grundavdrag, jobbskatteavdrag och brytpunkt för statlig inkomstskatt. Störst effekt blir det för de med högre inkomst. En tvåbarnsfamilj med vanliga yrken får 1 100 kronor mer i plånboken nästa år, men den höga inflationen gör att köpkraften minskar med åtta procent. För enpersonhushållet blir det 1 200 kronor mer i plånboken nästa år, men köpkraften minskar trots det med sex procent på grund av inflationen.

Garantipensionärer de enda som inte får sämre köpkraft
Garantipensionen höjdes med runt 1 000 kronor i augusti. I januari höjs den med ytterligare nio procent eftersom garantipensionen följer förändringen av prisbasbeloppet. Det innebär att garantipensionären är det enda typhushåll som inte får mindre kvar i plånboken med hänsyn tagen till inflationen jämfört med januari 2022. Den disponibla inkomsten ökar med 1 500 kronor, vilket motsvarar en oförändrad inkomst i fasta priser jämfört med året innan.

– Med dagens höga inflation finns det bara förlorare, med ett undantag: garantipensionärerna. Deras räddning är att garantipensionen följer prisbasbeloppet, säger Arturo Arques.

Inkomstpensionen följer inkomstutvecklingen i Sverige och räknas varje år om med inkomstindex. I januari ökar därför inkomstpensionerna med tre procent. För pensionärer med inkomst- och tjänstepension minskar den disponibla inkomsten i fasta priser med tre procent. Även pensionärer får högre grundavdrag och en högre brytpunkt för statlig inkomstskatt. Utöver det höjs jobbskatteavdraget för de som fortsätter arbeta efter 65 år. Ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner får därmed 2 100 kronor mer i plånboken men köpkraften minskar med fyra procent.

Mycket god inkomstutveckling över tid för de flesta
Trots att många hushåll fått se inkomstökningarna 2022 ätas upp av den senaste tidens inflation har de flesta hushåll haft en mycket god inkomstutveckling över tid. Löntagarna har idag 25 till 30 procent högre disponibel inkomst jämfört med för 15 år sedan, i fasta priser. Även pensionärer har fått det bättre. Deras disponibla inkomst har ökat med 15 till 20 procent i fasta priser sedan 2007.

Källa: Swedbank

Foto: EliziR