Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Personbilsmarknaden bromsar in kraftigt i januari

Mobility Swedens registreringsstatistik för januari månad visar att antalet personbilar faller kraftigt, särskilt vad gäller laddbara bilar. Det är en följdverkan av de höga nyregistreringarna i december inför sänkningen av klimatbonusen från 1 januari. Därutöver minskar privatkunderna till följd av konjunkturläget och hushållens minskade köpkraft.

I januari minskade nyregistreringarna med nära 27 procent jämfört med samma månad förra året, som dessutom var en svag registreringsmånad. Totalt registrerades 14 601 nya personbilar, vilket är det lägsta antalet för månaden sedan 2009. I januari var drygt 52 procent av nyregistreringarna elbilar och laddhybrider.

– Vi ser nu en tillbakagång efter de senaste månadernas höga nivåer av laddbara bilar. Det beror främst på att flödet av bilar från tillverkare, via transportörer till importör och återförsäljare snabbades på med stora volymer som levererades under december innan bonusen på elbilar och laddhybrider sänktes vid årsskiftet, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Sedan skatten för förmånsbilar höjdes den 1 juli 2021 har privatkunderna varit pådrivande för den snabba tillväxttakten av elbilar. Attraktiva privatleasingkalkyler med låga räntor och klimatbonus har gynnat utvecklingen. Den trenden kan nu vara bruten, då prishöjningar på bilarna, högre räntor och sänkt bonus för beställda bilar med leverans efter årsskiftet har höjt månadskostnaden. De senaste månaderna har företagens andel av nyregistreringarna stegvis ökat och i januari månad uppgick deras andel till 62 procent, jämfört med drygt 49 procent samma månad i fjol och knappt 55 procent 2022.

– Det allt kärvare ekonomiska läget för hushållen bidrar till en överflyttning från privatkunder till företagskunder. Gradvis kommer vi även att få se effekten av den borttagna klimatbonusen, men de långa leveranstiderna gör att den kommer först efter sommaren. Vi ser tydligt på ordertakten att privatkundernas köp av laddbara bilar minskar, fortsätter Sofia Linder.

När det gäller lätta och tunga lastbilar ökade nyregistreringarna i januari med knappt 14 procent respektive drygt 57 procent. 2 356 nya lätta lastbilar registrerades och andelen eldrivna fordon uppgick till 7,4 procent. Även här kan inbromsningen av eldrivna fordon härledas till starka registreringar i december inför att bonusen skulle sänkas den 1 januari.

– Elektrifieringen har inte kommit lika långt för lätta lastbilar. Det medför att de drabbas särskilt hårt av den avskaffade klimatbonusen nu när antalet laddbara modeller ökar. Samtidigt betalar de fossildrivna modellerna en hög malus. Här är det viktigt att regeringen agerar snabbt och inför styrmedel för att omställningen inte helt ska stanna av, avslutar Sofia Linder.

48 nya bussar registrerades i januari, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med samma månad förra året. Under januari registrerades en elbuss.

Sammanfattning av nyregistreringarna i januari 2023, jämfört med januari i fjol

 

Källa: Mobility Sweden
Foto: Chris Whippet