Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kraftsamling för ett tryggare Haninge

Kommunstyrelsen har beslutat om en omfördelning av medel för att stärka trygghetsarbetet i kommunens nämnder och verksamheter. Över tio miljoner kronor öronmärks för ett flertal brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Haninge kommuns trygghetsarbete förstärks nu med en omfördelning av medel i kommunstyrelsens budget. Det innebär att cirka 10,5 miljoner kronor som öronmärks för särskilda satsningar för ökad trygghet och förstärkt brottsförebyggande arbete inom kommunens verksamheter och nämnder. Det beslutade kommunstyrelsen den 13 mars 2023.

– Med anledning av den eskalering av våldet i samhället som skett den senaste tiden, och som även påverkat boende, företagare och verksamheter i Haninge, förstärker vi nu ytterligare kommunens arbete med trygghet och brottsförebyggande insatser. Med såväl konkreta som långsiktiga insatser gör vi nu en gemensam kraftsamling för ett tryggare Haninge, säger Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun.

Omfördelningen av trygghetmedel från kommunstyrelsen ska bland annat förstärka det fortsatta arbetet med tidig upptäckt av barn som lever i svåra livsmiljöer, förebyggande åtgärder som lovmedel och nattfotboll samt tryggare stadsmiljö med till exempel klottersanering och belysningsåtgärder. Samtidigt får förebyggarteamet och avhopparverksamheten ytterligare resurser. Därutöver görs en satsning på bland annat väktar- och ordningsvaktsresurser, föreningsdriven nattvandring samt trygghetskameror.

Källa: Haninge kommun

Bild: Handen, Haninge. Foto: Albertyanks Albert Jankowski