Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny rapport: Så kan elbilar skapa större flexibilitet i elnätet

För att möta framtidens energibehov behöver Sverige en större flexibilitet i elsystemet, där elbilarnas batterier kan spela en viktig roll. Avsaknaden av regleringar och riktlinjer för dubbelriktad laddning (V2X) skapar hinder för att integrera förnyelsebar energi, tillhandhålla stödtjänster till elnätet och lokal reservkraft åt byggnader och andra fordon. Det enligt en ny rapport från SmartEN och DNV med stöd av bland annat energihanteringsföretaget Eaton.

Rapporten V2X Enablers and Barriers undersöker möjligheter, hinder och konsekvenser av att inkludera mer konsumentflexibilitet i elnätet i elva europeiska länder. Enkelt uttryckt handlar konsumentflexibilitet om hur elkonsumenter bättre kan interagera med elnätet, exempelvis genom att styra, lagra, förbruka eller leverera energi i linje med elnätets behov.

Rapporten lyfter bland annat upp att dubbelriktad elbilsladdning (V2X), det vill säga möjligheten att kunna skicka ström till och från bilen, kan spela en betydande roll i den gröna omställningen. Om smart laddning och Vehicle-to-grid (V2G), dvs att bilen kan leverera el tillbaka till elnätet, tillgängliggörs i 30 procent av laddstationerna i EU kan man tillhandahålla 26 GW fram till 2030 med ett ekonomiskt värde av 9,9 miljarder euro.

– Vikten av flexibilitet i elnätet ökar i takt med att vi får mer och mer energi från förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Elbilar står stilla 90 procent av tiden och utgör en enorm möjlighet att skapa mer flexibilitet i elnätet, säger Tone Øen, produktchef för elbilsladdning och energilagring på Eaton i Norden.

Största utmaningen: regulatoriska krav

Det största hindret för ökad konsumentflexibilitet i Sverige, enligt rapporten, är komplicerade tekniska och regulatoriska krav. För närvarande finns det inte några tydliga riktlinjer, standarder och regleringar som gör det möjligt att nyttja V2X-tekniken på den svenska elnätsmarknaden.

Rapporten har granskat ett antal regulatoriska frågor i de elva europeiska länderna. Utifrån detta ges fyra specifika rekommendationer till myndigheter och beslutsfattare:

  1. Ta bort dubbelbeskattningen på lagrad energi.
  2. Kräv dubbelriktad laddning av elbilar i byggnader med förnybar energiproduktion och på offentliga långtidsparkeringar med laddningsnätverk.
  3. Stöd utvecklingen av dubbelriktad laddning av elfordon. Elfordon måste tillåtas att konkurrera på lika villkor med stationär energilagringsteknik.
  4. Genomför befintlig EU-lagstiftning som stöder flexibilitetstjänster i nätet, inklusive utbyggnad av smarta mätare, prissättningsmekanismer som ger incitament till ökad interaktion, nätföretagens förmåga att leverera flexibilitet och öppet tillträde till energi- och balansmarknader.

Källa: Eaton

Eaton är ett intelligent energihanteringsföretag som verkar för att förbättra livskvaliteten och miljön för människor globalt.

Foto: Ivan Radic