Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hemstädning fortsätter öka i lågkonjunkturen: störst skillnad hos mindre lägenhetsinnehavare

Ett mer försiktigt konsumtionsbeteende till följd av höga räntor och ökade matpriser hade varit väntat i rådande lågkonjunktur – nya siffror från Offerta.se visar dock en ny trend. Allt fler väljer att investera i hemstädning, störst är ökningen bland de som bor i mindre lägenheter.

Störst ökning hos de som bor minst

Nya siffror från Offerta visar att antalet uppdrag inom hemstädning har ökat med 11% jmfr med fjolåret. Störst skillnad syns hos mindre boenden på upp till 49 kvadratmeter där hemstädningen har ökat med över 20% sedan början av 2023. Men även i större boenden på över 200 kvadratmeter är ökningen nästan lika påtaglig. Siffrorna representerar både löpande städning och enskilda städtillfällen.

Ökade städuppdrag per kvm 2023 jmfr med tidigare år

  • Hemstädning i boenden på 0-49 kvm = 20% ökning
  • Hemstädning i boenden på 50-99 kvm = 15% ökning
  • Hemstädning i boenden på 200+ kvm = 19% ökning

Störst ökning av städhjälp hos boende i lägenhet – har ökat med 14%

Ökningen är större hos lägenhetsboenden än hos de som bor i villa och radhus. Inkomna uppdrag från boende i lägenhet har ökat med hela 14%, medan motsvarande ökning för villa- och radhusboende stannar på 5%. Liknande siffror syns på landsbygden som i större städer.

– Det är överraskande att se hur hemstädning har blivit en viktig prioritering för många svenskar trots lågkonjunkturen. Intressant nog verkar ökningen vara större bland de som bor i mindre lägenheter jämfört med de som bor i villor. Det här mönstret kan signalera att olika boendeformer reagerar olika på förändringar i räntorna, men också att man väljer att investera i tjänster som är mindre kostsamma och istället väntar med större renoveringar, säger Anna Bergius, VD Offerta

Källa: Offerta

Foto: Marco Verch