Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

20 miljoner kronor i beslag i myndighetsgemensam insats

Den största drivkraften för organiserad brottslighet är pengar, och kontanter är en stor del av den kriminella ekonomin där miljardbelopp årligen transporteras ut ur Sverige för att tvättas och återinvesteras i brottslig verksamhet.

Under ett par dagar förra veckan ledde polisen en myndighetsgemensam insats i flera gränsområden runt om i landet. Insatsen var till exempel synlig på Öresundsbron där olika typer av kontroller genomfördes. Insatsen genomfördes tillsammans med ett stort antal myndigheter inom ramen för arbetet mot den kriminella ekonomin, bl.a. Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Kronofogden, Europol och dansk polis.

Insatsen resulterade i preliminära beslag av kontanter och egendom till ett värde av drygt 20 miljoner kronor.

– När svenska kontanter hamnat utomlands uppstår så småningom läget att göra sig av med dessa. Kontanterna kan säljas vidare mellan finansiella aktörer i utlandet och tvättas på så vis i flera led. Slutligen köps kontanterna upp av internationella banker som skickar tillbaka pengarna till Sverige genom legitima kontanthanteringsföretag, säger Lena Palmklint, chef för finanspolissektionen.

Syftet med insatsen var att minska utförseln av kontanta medel ur Sverige för att minimera återinvestering i brott, penningtvätt och terrorfinansiering. Det är centralt att få bort kriminellt kapital så att det inte kan återinvesteras i nya brottsupplägg, lyxvaror eller investeras i andra länder.

Det finns tydliga kopplingar mellan organiserad brottslighet och terrorfinansiering, och det finns organisationer i Sverige som bedriver en omfattande insamling till terrororganisationer. Säkerhetspolisen har tidigare beskrivit exempelvis PKK som en sådan organisation.

– Vi arbetar på dessa platser varje dag, årets alla dagar men under förra veckan förstärkte vi resurserna och arbetade mer tillsammans med andra myndigheter. När vi samverkar och delar information myndigheter emellan stärker vi hela vårt samhälle och vårt grunduppdrag att göra Sverige tryggt och säkert, säger Sofie Holmqvist, biträdande chef på utredningsenheten, Noa.

Deltagande aktörer:

Säkerhetspolisen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Europol, Dansk Polis: National enhed for Særlig Kriminalitet EAC – Efterretnings- og Analyse Center, Försäkringskassan, Migrationsverket, Kronofogden, Kustbevakningen, Köpenhamnspolisen, Åklagarmyndigheten: Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Skatteverket, Kriminalvården.