Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Försäljningen i detaljhandeln ökade i juli

Försäljningsvolymen ökade med 2,0 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,7 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,1 procent mellan juli 2009 och juli 2010. Dagligvaruhandeln ökade med med 2,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,4 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,5 procent från juni till juli i år. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) ökade försäljningsvolymen med 1,9 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Källa: Scb.