Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svea hovrätt ogiltigförklarar omtvistat testamente efter Harry Schein

I en dom som meddelades igår fastställer hovrätten att ett testamente, som efter Harry Scheins död påträffades fasttejpat under en köksbänk i hans hem, är ogiltigt.

Enligt det omtvistade testamentet skulle en granne ärva så gott som hela Harry Scheins förmögenhet om cirka 27 miljoner kronor. Grannens hustru skulle ärva en gobeläng. En kvinna som hade ett kärleksförhållande med Harry Schein, och som var testamentstagare enligt ett tidigare upprättat testamente, inledde en rättegång och yrkade att testamentet till förmån för grannarna skulle förklaras ogiltigt. Till stöd för detta påstod hon att testamentet antingen var förfalskat eller hade kommit till under inflytande av psykisk störning eller som ett resultat av otillbörlig påverkan. Tingsrätten ogiltigförklarade testamentet. Grannarna överklagade domen.

Svea hovrätt bedömer att det finns skäl att ifrågasätta testamentsvittnenas uppgifter om hur det gick till när testamentet skrevs under. Enligt de bevisregler som gäller är det då testamentstagaren, i detta fall grannarna, som ska bevisa att testamentet är äkta. Enligt hovrättens mening har grannarna inte kunnat bevisa att det verkligen var Harry Schein som undertecknade testamentet. Därför ogiltigförklarar även hovrätten testamentet.

Källa: Svea.se