Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Uttalande taget av Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige 2010-11-20

Svenska Bostäder yrkar på 4,3 procent i hyreshöjning inför förhandlingarna om 2011 års hyror. Hyresgästföreningen menar att yrkandet saknar grund.

Det absolut rikaste bostadsbolaget kommer med stockholmsregionens hittills högsta yrkande, det är häpnadsväckande och helt absurt. Svenska Bostäder beter sig respektlöst mot sina hyresgäster som har byggt upp det här bolaget och har gjort det till det ekonomiskt starkaste bostadsbolaget i landet.

Svenska Bostäder är idag ett helt skuldfritt bolag med stort eget kapital. Få andra bostadsbolag kommer ens i närheten av den goda ekonomi som Svenska Bostäder har. Som grund för sitt yrkande om hyreshöjning, hänvisar Svenska Bostäder till den nya lagstiftningen som kräver att de allmännyttiga bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt.

Det är oseriöst av ett så rikt bolag att hänvisa till lagens krav på affärsmässighet när man redan har byggt upp 100 procents soliditet.

Hyresgästföreningen begär nu in ytterligare kalkyler och underlag från Svenska Bostäder, innan förhandlingarna kan börja.

Hyresgästföreningen kan inte acceptera att ett allmännyttigt bostadsbolag lägger ett sådant här yrkande. Vi kräver oförändrad hyresnivå 2011!

Vi begär dessutom att Svenska Bostäder redogör för hur bolaget avser att motsvara lagens krav på inflytande för hyresgästerna.

Källa: Mynewsdesk.