Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Styrelsen för Volvo Personvagnar enig om den strategiska inriktningen för Kina

Den 9 december höll styrelsen för Volvo Personvagnar ett reguljärt styrelsemöte på Volvo Personvagnars huvudkontor i Göteborg. Styrelsen beslutade om den strategiska inriktningen för Volvo Personvagnars tillväxt i Kina och uppmanade Kina-teamet att fortsätta utvecklingen och presentera planen för diskussion och godkännande vid nästa styrelsemöte. Ny Chief Financial Officer och chef för Product Strategy & Vehicle Line Management utsedda.

– Styrelsen har fattat flera avgörande beslut för att fastställa den strategiska inriktningen för Volvo Personvagnars affär och vägleda företaget och vår framtida affärsframgång, säger styrelsens ordförande Li Shufu i en kommentar efter styrelsemötet.

– Vårt gemensamma fokus är att skapa en hållbar plan för Volvo Personvagnars framtida utveckling i Kina. Planen kommer att bygga på en grundlig analys av vilka modeller som ska byggas i Kina och vilka som ska importeras, beräknade volymer och den lokala produktionskapaciteten för att leverera de bilarna, fortsätter Li Shufu.

Inriktningen är att ha fortsatt fokus på Volvos ledande globala position inom områden som säkerhet och miljö liksom kärnområdena kvalitet och skandinavisk design och dessutom fortsätta vara ett lyxbilsmärke.

Styrelsen tillsatte också två nyckelbefattningar i Volvo Personvagnars företagsledning för att stärka ledningsteamet:

* Jan Gurander utses till Chief Financial Officer och tillträder senast i april 2011.

Till dess kommer Hans Oscarsson att fortsätta i sin nuvarande roll som tillförordnad CFO och när Jan Gurander tillträtt sin nya tjänst kommer Hans Oscarsson att fortsätta som vice CFO.

* Lex Kerssemakers tar över ledningsansvaret för Product Strategy & Vehicle Line Management.

– Volvo Personvagnar genomgår en period med stora utmaningar. Vi har nu ett brett ledningsteam som kan agera öppet och fatta väl underbyggda beslut på ett snabbt och effektivt sätt, säger Stefan Jacoby, VD Volvo Personvagnar.

Han fortsätter:

– Eftersom vi nu är fristående måste vi utnyttja styrkan i att vara ett litet företag och förkorta våra ledtider för att få ut nya produkter på marknaden snabbare, grundat på god marknadskunskap.

Jan Gurander, Volvo Personvagnars nya Chief Financial Officer, arbetar för närvarande på MAN Diesel & Turbo SE, där han ingår i den verkställande ledningen och har varit Chief Financial Officer sedan i februari 2008. Han har omfattande erfarenhet från ett antal toppositioner i företag som Investor, Scania och AB Volvo.

– Det känns väldigt uppmuntrande att kunna välkomna en så erfaren och skicklig person som Jan Gurander till Volvo Personvagnar, säger Stefan Jacoby.

– Jan kommer att spela en mycket viktig roll i förändringen av Volvo Personvagnar till ett fristående företag och leda nästa fas i utvecklingen av vår finansiella strategi på global grund, tillägger Jacoby.

Lex Kerssemakers är för närvarande ansvarig för Volvo Cars Overseas Corporation och har 25 års erfarenhet av nyckelbefattningar inom Volvo Personvagnar, vilket ger honom en djup förståelse för och goda kunskaper om produktplaneringsprocessen. Hans nya befattning som Senior Vice President, Product Strategy & Vehicle Line Management kommer att ge honom en nyckelroll i utvecklingen av nästa generations bilar från Volvo.

Product Strategy & Vehicle Line Management är en ny funktion inom Volvo Personvagnars företagsledning som fokuserar på styrning av produktfamiljerna. Detta kommer att göra det möjligt för ingenjörssidan att fokusera på att utveckla nästa generations produkter.

– Lex har bred erfarenhet av detta mycket komplicerade arbete, som är en av kärnfunktionerna i ett bilföretag. Som chef för Volvo Cars Overseas Corporation har han tillfört en djup förståelse av marknaden, säger Stefan Jacoby och fortsätter:

– Det uttalade stödet från Li Shufu och styrelsen är en mycket värdefull tillgång under den fortsatta vägen framåt för Volvo Personvagnar.

Den nya strukturen för Volvo Personvagnars företagsledning kommer att träda i kraft från den 1 januari 2011 och inkluderar följande medlemmar:

Stefan Jacoby, Verställande Direktör
Olle Axelson, Public Affairs
Bengt Banck, Quality & Customer Satisfaction
Bernt Ejbyfeldt, Purchasing
Jan Gurander, Finance & IT från april 2011
Hans Oscarsson, tillförordnad CFO, vice CFO
Paul Gustavsson, President’s Business Office
Magnus Hellsten, Manufacturing
Gerry Keaney, Marketing, Sales & Customer Service
Lex Kerssemakers, Product Strategy & Vehicle Line Management
Freeman H Shen, China Operations
Björn Sällström, Human Resources
Paul Welander, Research & Development (tillförordnad)
Elisabet Wenzlaff, Legal Counsel.

Källa: Volvo Personbilar.