Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Staten säljer Arbetslivsresurs

Regeringen har beslutat att sälja företaget Arbetslivsresurs AR AB (publ) (Arbetslivsresurs) till SMTW Personal Holding AB (SMTW) för 145 miljoner kronor. Pengarna kommer att användas till att minska statsskulden.

– Genom försäljningen ges Arbetslivsresurs bättre förutsättningar att bedriva sin viktiga verksamhet. Med de nya ägarna möjliggörs en god regional täckning samtidigt som verksamheten kommer att stå på en större och stabilare grund, säger Peter Norman.

Den nya koncernen kombinerar SMTW:s bemanningstjänster, som erbjuds genom Arena Personal, med Arbetslivsresurs tjänster inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering. Arbetslivsresurs förväntas dra fördel av SMTW:s relationer till en bredare krets av arbetsgivare och kan genom dessa skapa förutsättningar för fler människor att komma tillbaka i arbete.

Försäljningen av statens samtliga aktier i Arbetslivsresurs sker i enlighet med regeringens avsikt att minska ägandet i bolag som verkar på kommersiella marknader med effektiv konkurrens utan särskilda samhällsuppdrag. Regeringens utgångspunkt är alltid att skattebetalarnas intressen ska värnas på bästa sätt.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Försäljningen sker till marknadspris och till en nivå som överstiger två oberoende värderingsutlåtanden. Regeringen har sedan 2007 riksdagens medgivande att sälja Arbetslivsresurs.

Tidigare i år har staten även erhållit en utdelning om 56 miljoner kronor från Arbetslivsresurs.

Ernst & Young har varit statens finansiella rådgivare och Vinge har varit statens juridiska rådgivare.

Källa: Finansdepartementet