Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Polisens arbete under Valborgsveckan

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Polisen kommer aktivt och konsekvent att ingripa och förverka alkohol och rapportera brott mot alkohollag och lokala ordningsföreskrifter. Arbetet kommer att bedrivas både mot langning, innehav och förtäring av alkohol på utvalda platser.

Under hela valborgsveckan sker insatser med uniformerad och civilklädd polispersonal i hela länet, spaning och ingripanden mot langning av alkohol kommer att ske utanför Systembolagen men även på andra platser.

Arbetets inriktning är i linje med Folkhälsoinstitutets informationskampanj ”Tänk om” kring ungdomars och föräldrars attityder mot alkohol.

Polisens arbete kommer att präglas av hög synlighet och i samverkan med bland annat socialtjänsten, Systembolaget och ordningsvakter.

Källa: Polisen