Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Utlåningen till hushåll fortsatt stabil

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Den årliga tillväxttakten för monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning till hushåll var vid utgången av mars 9,3 procent. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Utlåningstillväxten är oförändrad jämfört med februari och har legat stabilt på drygt 9 procent sedan november 2009. I mars 2009 låg tillväxttakten på utlåning till hushåll på 8,2 procent.

Vid utgången av mars hade hushållen lån hos MFI på 2 372 miljarder kronor. Den största delen bestod av utlåning för bostadsändamål som uppgick till 1 585 miljarder. Hushållen hade samtidigt konsumtionslån för 152 miljarder. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 11,2 procent medan konsumtionslånens tillväxttakt var 4,9 procent. I mars 2009 hade bostadslånen en tillväxttakt på 10,4 procent och konsumtionslånen en tillväxttakt på 7,2 procent.

MFIs utlåning till icke-finansiella företag fortsätter att utvecklas negativt. Tillväxttakten var i mars -5,0 procent. Det kan dock jämföras med februari då tillväxttakten var ännu lägre, -5,9 procent. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av mars till 1 694 miljarder. Tolv månader tidigare uppgick icke-finansiella företags lån till 1 784 miljarder.

Högre räntor till hushåll

Utlåningsräntorna till hushåll fortsatte att stiga något i mars. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI var 2,05 procent i mars mot 2,01 procent i februari. Det är tredje månaden i rad som hushållens snittränta stiger. I december 2009 var räntan 1,89 procent.

Den övervägande delen av hushållens lån tas, trots att räntorna börjat stiga något, fortfarande med rörlig ränta. Övervikten för rörliga lån minskade dock något i mars jämfört med februari. Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i mars 78,7 procent av lånebeloppet med rörlig ränta, mot 80,7 procent i februari. Det är fjärde månaden i rad där andelen rörliga lån minskar. Som rörlig ränta räknas lån med räntebindningstid upp till och med tre månader.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i mars i genomsnitt 1,82 procent. Detta var högre än i februari då räntan var 1,78 procent.

Ökad tillväxttakt för M3

Tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var i mars 7,0 procent. Det var en minskning jämfört med februari då tillväxttakten var 9,0 procent. M1 uppgick totalt till 1 611 miljarder.
Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3 ökade från 0,1 procent i februari till 3,7 procent i mars. M3 uppgick sammanlagt till 2 228 miljarder i mars, en ökning med 24 miljarder jämfört med februari.

Källa: scb