Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Lärarprogram attraherar toppelever

Lärarutbildningarna vid Göteborgs universitet har starkt söktryck och det krävs höga betyg för att komma in på de olika programmen.

På Förskollärarprogrammet är det lägsta meritvärdet efter det första urvalet, det vill säga det lägsta betyg som en student som antagits till programmet har 16,80 av maximala 22,5 poäng. Detta innebär ett snittbetyg som ligger över VG-nivå. Närmare 500 studenter står som reserv till programmet.

– Trots att Förskollärarprogrammet har många platser är söktrycket så stort att många sökande med bra betyg ändå inte kommer in. Eftersom det råder stor brist på utbildade förskollärare jobbar vi intensivt med att kunna öka antalet platser, vilket vi planerar att göra redan inför nästa termin, säger Tove Westerberg, utbildningsplanerare på Lärarutbildningsnämnden.

På Grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i fritidshem varierar det lägsta meritvärdet beroende på inriktning, men på två av tre inriktningar krävs ett högre snittbetyg än VG. 133 personer är reservplacerade.

Grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 är ett av de populäraste programmen med lägsta meritvärde 18,29. Det krävs alltså mer MVG än VG för att få en plats på utbildningen. Grundlärarprogrammets inriktning mot Grundskolans åk 4-6 har närmare 300 reserver. Lägsta meritvärde varierar mellan 15,21 och 18,25 beroende på fördjupningsämne. För att bli antagen behövs alltså ett snittbetyg mellan VG och MVG.

Ämneslärarprogrammets inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 är det program där söktrycket länge varit det lägsta, men det finns ändå flera toppstudenter med betyg över 20.0 bland de antagna.

– Eftersom lärare med denna inriktning är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden antar GU så många som möjligt av de som söker sig hit, säger Tove Westerberg.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan har hela 47 olika ämneskombinationer, varav 29 (60 procent) har ett lägsta meritvärde på minst 15, det innebär VG i snittbetyg. Programmet har över 200 reserver.

Enligt Tove Westerberg har hela tio av ämneskombinationerna ett lägsta meritvärde på 19 av 20 (se lista nedan) – ett snittbetyg som ligger väldigt nära MVG i alla ämnen.

Svenska och tyska
Svenska och svenska som andraspråk
Svenska och latin
Spanska och latin
Naturkunskap och biologi
Matematik och naturkunskap
Franska och latin
Engelska och svenska som andraspråk
Engelska och idrott
Biologi och matematik

– Vi kan konstatera att, tvärtemot den gängse bilden, är det många av de allra bästa gymnasieeleverna som söker sig till våra olika lärarutbildningar, och det känns förstås väldigt roligt. Kanske betyder det att det är många som har bra erfarenheter av sina egna lärare och sin skoltid, och tycker att läraryrket verkar vara både spännande och utmanande, säger Tove Westerberg.

Källa: Göteborgs universitet.