Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Spara till barn en klassfråga

Foto: wikemedia

Att spara till barnen är en klassfråga. En ny undersökning från Nordnet visar att det bland låginkomsttagare och glesbygdsbor är få som lägger undan pengar till barnen. I längden kan det innebära att barnen får svårare att påbörja vuxenlivet.
Nordnet har i samarbete med Novus Opinion genomfört en undersökning för att ta reda på hur mycket svenska föräldrar sparar till sina barn. Resultatet visar att hela 35 procent av föräldrarna inte sparar någonting alls. Sämst på att spara är glesbygdsbor och hushåll vars inkomst understiger 400 000 kronor per år, medan storstadsbor och höginkomsttagare lägger undan pengar till barnen i betydligt större utsträckning.

Det är oroväckande att klyftan är så tydlig och att så många som en tredjedel inte alls sparar till sina barn. I längden innebär det att barnen vars föräldrar inte sparar exempelvis kan få svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Mika Burman Götz, sparekonom på Nordnet.

Föräldrar som är under 30 år gamla sparar minst. De sparar i snitt 50 kronor per barn i månaden. I storstäderna är det så många som 10 procent av föräldrarna som sparar mer än 1 000 kronor per barn och månad. Totalt uppgår genomsnittssparandet till 175 kronor per barn i månaden.

Att spara 50 kronor i månaden till en avkastning om 5 procent per år ger ungefär 17 500 kronor när barnet är 18 år. Motsvarande siffra för storstadsborna som sparar 1 000 kronor i månaden är ungefär 350 000 kronor. Siffrorna talar ett tydligt språk, säger Mika Burman Götz.

Undersökningen visar även att nästan hälften av föräldrarna boende i glesbygden inte sparar till sina barn överhuvudtaget. Antalet barn i hushållet spelar också roll. Föräldrar med två barn sparar mer än familjer med ett, tre eller fler barn.

Som förälder med snäv ekonomi och med många barn kan ett sparande tyckas långt borta, men även en liten summa varje spelar roll. Allt är bättre än ingenting. Om man sparar regelbundet fram till dess att barnen blir myndiga ger man dem större möjlighet att snabbare bli självständiga, säger Mika Burman Götz.

Källa: Nordnet