Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ändra ägarskatterna för att öka företagandet

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen av forskarna Magnus Henrekson och Tino Sanandaji till Finansdepartementet.

Utformningen av dagens ägarbeskattning förutsätter att skatterna har begränsade effekter på företagande och investeringar. I senare tids forskning anses skatterna ha större betydelse.

I rapporten diskuteras om en ändrad ägarbeskattning kan stärka incitamenten att driva och utveckla företag. Författarnas huvudsakliga slutsats är att ägarbeskattningen bör reformeras.

I rapporten föreslås tre konkreta åtgärder som kan mildra några av de problem som uppmärksammas:

Förbättra möjligheterna att belöna entreprenörer och nyckelpersoner med optionsprogram.
Utjämna skillnaderna i skatt på investeringar av aktiva respektive passiva ägare. I dag är skatten för passiva ägare lägre, vilket gör att kapital stannar i fonder och mogna börsbolag i stället för att placeras i nya och växande företag.

Utjämna skillnaderna i finansieringskostnader mellan eget och lånat kapital så att inte finansiering med eget kapital missgynnas.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Källa: Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO).