Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Nyheter”

10 goda råd för att klimatsäkra ditt hus

Klimatexperter är överens, vi måste börja vänja oss vid alltmer extrema väderförhållanden. Men är våra hus redo för utmaningen? Genom några enkla förebyggande råd kan…

Våldet måste sluta. Nu.

– Det senaste dygnet har våldet återigen gjort sitt intåg i Rosengård. Detta måste sluta. Omedelbart, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef i Rosengård. Det var vid…

Näringslivet planerar för ökad sysselsättning

  Konfidensindikatorn för näringslivet steg tre enheter mellan fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet i år. På ett år har indikatorn stigit drygt 40 enheter…

Antalet biocidprodukter ökar

Årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från KemI och SCB visar att biocidprodukterna blir allt fler. Rapporten innehåller en specialstudie av biocidprodukter. Biocidprodukter är bekämpningsmedel…

Lägre ökningstakt av antalet arbetslösa

I mars var 4 449 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med mars 2009. Antalet arbetslösa…

Ökad varuhandel i mars

  Varuexporten uppgick under mars till 99,4 miljarder kronor och varuimporten till 92,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,2 miljarder kronor. Utrikeshandeln med varor…