Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

E18 Hjulsta-Kista – uppdrag för 202 mkr

Mitt i högsommaren står det klart att Svevia har fått uppdraget att bygga ytterligare en etapp av miljardprojektet E18 Hjulsta-Kista, nämligen trafikplats Ärvinge. Sedan tidigare bygger bolaget den angränsade entreprenaden trafikplats Kista. Anbudssumman är 202 miljoner och beställare är Trafikverket.

Trafikplatsen vid Ärvinge utformas som en planskild korsning med en underliggande, droppformad cirkulationsplats. Trafikplatsen avlastas genom en planskild korsning och förbindelse med väg E4 via dagens trafikplats Kista.

Trafiksituationen i området är besvärlig och kommer att kräva en rad trafikomläggningar.

– Ytterligare ett projekt som vi kommer att bedriva i komplex trafikmiljö, säger Bengt Lunneborg arbetschef Svevia. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att minimera störningarna för trafikanterna.

I entreprenaden ingår, förutom byggnationen av trafikplats Ärvinge, även nybyggnation av två betongbroar, stödmurar, tre gångportar samt en betongtunnel för framtida spårväg. Likaså ska tre befintliga betongbroar breddas. Utöver detta ingår kanalisation för spårväg samt belysning.

Det första spadtaget tas under sensommaren 2010 och entreprenaden ska vara färdigställd i december 2013

Källa: Mynewsdesk