Nu finns det wifi på Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsboenden

Från och med 1 februari har alla Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsboenden utrustats med wifi. Den trådlösa internetuppkopplingen kan användas av både boende och besökare.

Wifi-uppkopplade vård- och omsorgsboenden för äldre kan skapa större trygghet för de boende, leda till att de får större självständighet och en chans att vara mer delaktiga i samhällslivet. Dessutom leder det till att verksamheterna på boendena kan integrera välfärdsteknik på ett bättre sätt än tidigare.

Under hösten 2017 genomförde pensionärsorganisationen SPF en brukarrevision på vård- och omsorgsboendena Solåsen, Skogsgläntan och Ärlagården. En av de saker som SPF lyfte var att de boende vård- och omsorgsboendena saknade trådlös uppkoppling.

På vård och omsorgsnämndens sammanträde i mars förra året presenterades SPF:s brukarrevision. Det ledde till att nämnden gav förvaltningen i uppdrag att se till att internetuppkoppling installerades på alla vård- och omsorgsboenden för äldre. Från och med 1 februari är det arbetet slutfört.

– Jag tycker det var bra att SPF lyfte frågan om uppkoppling för våra boende. Nu är vi i mål med arbetet. Det känns väldigt roligt. Min tro är att detta kan höja livskvaliteten för våra boende, säger Anna Werner, äldreomsorgschef.

 

Källa: Eskilstuna Kommun