Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stadsmissionen i Skåne vaccinerar akut hemlösa

Personer i akut hemlöshet, som ingår i fas 3 av vaccinationsprogrammet, kommer att vaccineras av Skånes Stadsmission.

Vaccinationerna kommer att äga rum på tre platser i Skåne. Planerad start för vaccinering av målgruppen är månadsskiftet april/maj, beroende på vaccintillgång.

Den som befinner sig i akut hemlöshet har ofta svårt att följa råden om smittskyddande åtgärder. Deras utsatta livssituation innebär därmed en större risk att drabbas av covid-19. Därför är dessa personer en prioriterad grupp i fas 3.

Samhällets mest utsatta
– Vi har nu genomfört över 300 000 vaccinationer bland skåningarna och arbetet pågår för fullt. Vi inleder snart fas 3 i vaccineringen och har därför även tecknat en överenskommelse tillsammans med Stadsmissionen för att se till att samhällets mest utsatta får tillgång till vaccineringen på ett bra sätt. Vaccineringen är vårt viktigaste verktyg mot pandemin i kombination med att vi följer gällande riktlinjer och rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut, säger Gilbert Tribo (L), regionråd samt ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Överenskommelse för hemlösa
Region Skåne och Skåne Stadsmission har sedan 2013 en överenskommelse om så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, gällande hälso- och sjukvård för hemlösa och andra utsatta grupper. Det är denna överenskommelse som nu utökas för att även inkludera vaccination mot covid-19.

– Det är viktigt att alla aktörer i samhället hjälps åt med att bekämpa pandemin och jag är glad över vårt samarbete med Stadsmissionen för att nå ut med hjälp med vaccinering på ett bra sätt, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Unik kunskap
Skåne Stadsmission har genom sitt mångåriga arbete med människor i utsatta livssituationer värdefull kunskap och erfarenhet om målgruppens behov.

– Vi arbetar med människor vars utsatthet har ökat under pandemin. Många saknar ett eget hem och möjlighet att följa samhällets uppmaningar om handtvätt och isolering. Därför är vi glada att kan bistå regionen i denna viktiga fråga, som ju både är till nytta för individer och för samhället. Att vi kan nå människor som sjukvården annars har svårt att nå, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Källa: Region Skåne