Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Christer Mattsson får Martin Luther King-priset 2024

Martin Luther King-priset har delats ut till enskilda personer sedan 2005. Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. Bakom priset står Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd. I år går priset till Christer Mattsson, docent i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Priskommitténs motivering:
Christer Mattsson tilldelas Martin Luther King-priset som ett erkännande för sitt outtröttliga arbete med att förebygga extremism och främja fred genom utbildning och kunskap. Genom sitt ledarskap för Segerstedtinstitutet har Mattsson banat väg för nya metoder i kampen mot våldsbejakande ideologier och rasistiska strukturer.

Hans forskning och pedagogiska ansats kring radikalisering och Förintelsens historia levandegör de icke-våldsprinciper som King förespråkade, med en tydlig strävan att utrota och motverka rasism och våld. Mattssons långa engagemang i Sverige, och dess globala relevans, understryker hur han ser utbildning som ett verktyg för social förändring och rättvisa.

– Jag är glad att en enig priskommitté har utsett Christer Mattson som pristagare. För hans kunskap och praktiska engagemang för tolerans, och mot radikalisering och extremism, samt olika förtryckande ideologier, säger Sofia Camnerin ordförande i priskommittén och generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

”Vi behöver något att tro på”

I en skriftlig kommentar till priset säger Christer Mattsson att han känner sig stolt och hedrad över att ta emot utmärkelsen och lyfter särskilt upp behovet av att ha något att tro på:
– De flesta känner till ”…tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken…” från första Korinthierbrevet. Visst är kärleken störst, men i vår samtid är tron alltför förbisedd. Tro kan vara mycket, men vi behöver något att tro på. Vi kan inte leva på hoppet och kärleken allena, i synnerhet inte i en tid då orosmolnen hopar sig. När hoppet falnar och intoleransen bleker kärlekens färger behöver vi en tro, en tro på en anständighet som hindrar oss från fatalism och hedonism, skriver han och fortsätter:
– Jag frågar mig själv vad som får människor i svårt lidande att orka stiga upp och möta dagen, det de har måste vi alla känna, nämligen att livet har en mening även när det är mörkt. Denna tanke har väglett mig i mitt arbete och Martin Luther King är naturligtvis en vägvisare.

 

Prisutdelning
Priset delas ut i Norrmalmskyrkan i Stockholm den 15 januari 2024, kl 19.00.

Om Martin Luther King-priset
Martin Luther King-priset har delats ut till enskilda personer sedan 2005. Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning och se till att de tidlösa värderingar han kämpade för – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst – lever vidare. Bakom priset, som årligen delas ut på Martin Luther King-dagen (tredje måndagen i januari), står Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd.

Källa: Sveriges kristna råd

Bild: Christer Mattsson. Foto: Sveriges kristna råd