Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Många fortkörare utanför länets skolor

Bild: Polisen

– Resultatet från årets hastighetsvecka är ingen rolig läsning. Många kör alldeles för fort och antalet rattfyllerister utgör en skrämmande hög andel av totalen.

Så summerar trafikpolisen i Stockholms län resultatet från förra veckans nationella hastighetskontroll med särskild inriktning mot länets skolor och förskolor.

Trafiksatsningen genomförs årligen med särskild inriktning mot hastighet, nykterhet och bilbälten.

Rekord många rapporter

Under veckan rapporterades totalt 1 222 förare för hastighetsöverträdelser i hela Stockholms län (varav 141 rapporter uppmättes med ATK – automatisk trafiksäkerhetskontroll). En kraftig ökning i jämförelse med förra året då det vid samma tid utfärdades 709 hastighetsböter.

Målet är att minska medelhastigheten

Högsta rapporterade hastighet under veckan var 72 km/tim vid Barkarbyskolan. Garagevägen i söderort är ytterligare ett dåligt exempel.

Vid två kontrolltillfällen rapporterades totalt 58 personer för olaga hastighet.

– Höga hastigheter är en av de vanligaste orsakerna till höga olyckstal i trafiken. Ambitionen är därför att genom återkommande hastighetskontroller minska medelhastigheten. Fokus är därför att inrikta oss på hastighetsspannet 6-9 km/tim.

Av det totala antalet hastighetsöverträdelser rapporterades 44 procent inom just denna hastighetsintervall, och 81 procent av alla rapporter utfärdades vid kontroller genomförda vid skolor.

Ett urval av andra rapporterade brott under insats:

165 olovliga körningar
67 underlåtenhet att vid färd använda bilbälte
95 misstänka rattfyllerister
37 misstänka drograttfyllerister

Målet för allt trafiksäkerhetsarbete är att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Enligt den nationella trafiksäkerhets strategin ska alla poliser delta i detta arbete. Trafiken skördar många offer och mänskliga tragedier är en del i många trafikolyckor. Samhällskostnaderna är betydande. Fortsatta satsningar inom detta område kommer att prioriteras i framtiden.

Fördelningen mellan polismästardistrikten gällande hastighetsöverträdelser (exklusive ATK för hela hastighetsveckan):

Trafikpolisenheten: 453 rapporter
City : 179 rapporter
Västerort: 68 rapporter
Roslagen: 128 rapporter
Söderort / Nacka 13 rapporter
Södertörn: 104 rapporter
Södertälje: 101 rapporter

Källa: Polisen