Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stor upprustning på stationerna i Eslöv och Stehag

Från mitten av oktober till slutet av december kommer stationerna i Eslöv och Stehag att byggas om.

Detta ska göras i Eslöv:
*Trapphuset till spår 5 öppnas upp
*En ny plattform byggs till spår 5
*En ny hiss till spår 5 monteras
* Nytt väderskydd
* Nya avgångsskyltar på plattformen

Detta ska göras i Stehag:
* Båda plattformarna förlängs
* Nya monitorer för trafikinformation

* Plattformarna förlängs så att längre tåg ska kunna stanna vid stationerna, säger Pernilla Merkenius, projektledare för projekt 50-11, som förbättrar 50 stationer i Skåne till 2011.

* Tack vare att vi bygger en ny plattform i Eslöv ökar kapaciteten och därmed minskar samtidigt risken för förseningar.

Arbetena pågår till slutet av december. Under byggtiden kan det vara rörigt och bli störningar i trafiken.
Fakta om projekt 50-11 och Kraftsamling Öresund
Ombyggnaderna genomförs inom projekt 50-11 och Kraftsamling Öresund, som är ett samarbete för att minska förseningarna i tåg¬trafiken med 25 procent till december 2011.

Projektet att bygga om plattformar och stationer på 50 platser till 2011 är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetra¬fiken och Region Skåne. Eftersom det inte får plats fler tåg på spåren innan järnvägen byggts ut ytterligare, är en lösning att tills vidare förlänga plattformarna så att längre tåg med fler sittplatser kan stanna.

Projektet byter också ut ett 30-tal växlar, bygger mötesspår och anpassar signalsystem på 17 stationer i Skåne, för att effektivisera järnvägen.

Källa: Skånetrafiken