Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Brottsförebyggande arbete påverkar

Blekingepolisens brottsförebyggande arbete med tidiga ingripanden mot ungdomar med alkohol fortsätter visa goda resultat. Särskilt märkbart är det på brottstypen ”misshandel utomhus” där antalet ärenden stadigt minskar. Även uppklaringen av dessa ärenden utvecklas på ett positivt vis och resultatet för Blekinge är i slutet av oktober det bästa för landet.

Syftet med allt brottsförebyggande arbete är att minska brottsligheten totalt och ett av de prioriterade områdena i myndigheten är just unga i riskzonen. Arbetet med unga och alkohol är inspirerat av ” Kronobergsmodellen” ett arbetssätt som utvecklades i Kronoberg 2005.

Även övriga resultat i uppklaring av brott utvecklas på ett positivt vis. Nämnas kan till exempel ärenden av bedrägerier som även det visar en hög uppklaring.

Antal misshandel i centrummiljö i Blekinge

2008 269 st
2009 225 st
2010-0101–2010-11-03 161 st

Mer statistik ser du på BRÅ s hemsida.

Om Blekingepolisens arbete mot unga med alkohol
Blekingepolisens arbetssätt innebär att tidigt ingripa mot unga under 20 år som medför alkoholhaltig dryck, beslagta och förverka drycken samt kontakta deras föräldrar. I arbetet söks också att identifiera och ingripa mot langare.

Källa: Polisen.