Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Klövern bygger nytt kontorshus i Kista

Bild: Wikimedia

Klövern har tecknat ett tioårigt hyresavtal på 36 000 kvm i Kista. För ändamålet projekterar Klövern ett helt nytt hus samt bygger om ett befintligt. Fastigheten kommer att inrymma moderna och flexibla kontor samt ett Experience Center.

Nyproduktionen omfattar 27 300 kvm och ombyggnationen innebär att ett lager på 9 000 kvm omvandlas till högförädlade ytor. Byggnationen ger världens ledande telekomtillverkare en helt ny mötesplats i Kista.

Den sammanlagda årshyran uppgår till cirka 66 mkr. Projektet startar omedelbart och inflyttningen är beräknad till april 2012.

Klöverns investering är beräknad till cirka 650 mkr. Samtliga byggnader kommer att ingå i fastigheten Isafjord 1. Förarbetet har fokuserat på framtagandet av en energisnål och kostnadseffektiv fastighet med liten miljöpåverkan.

”Att kunna tillfredställa en så kvalificerad kunds önskemål när det gäller moderna och flexibla kontor och mötesplatser är utan tvekan en fjäder i hatten för Klövern”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Lokalerna är mycket flexibla och anpassningsbara vad gäller hyresgästens behov. Lösningarna bygger på den allra senaste tekniken.”

Nyproduktionen är ett av många steg som Klövern vidtagit när det gäller att omvandla Kista till en vital och levande stadsdel i Stockholm. Klövern förvärvade 2006 fastigheter för 3,5 miljarder kronor i Kista. De vakanser som fanns vid förvärvstillfället har successivt fyllts och allmänna ytor i form av grönområden, torg och vägar har snyggats till. Kistamässan invigdes 2008 efter ett och ett halvt års om- och nybyggnation. Hösten 2009 påbörjades byggnationen av Stockholms nya landmärke, 33-våningshotellet Victoria Tower, som kommer stå färdigt hösten 2012. Fastigheten kommer utöver hotell att innehålla tio våningar ”Klövernkontor”.

Källa: Klövern AB