Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Inlägg publicerade i “Hälsa”

Psykisk öhälsa – Trippelnormbrytande

Unga hbtq-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga.25…

Svensken dricker allt mindre läsk

Tvärtemot vad som ofta hörs i hälsodebatten har konsumtionen av läsk minskat under de senaste åren. – Om man ser till sockrad läsk dricker vi…

Barnperspektivet måste med i funktions-hinderspolitiken

Barnombudsmannens rapport, som släpptes igår, bekräftar flera av de brister när det gäller samhällets bemötande och stöd till barn med funktionsnedsättningar som Handikappförbunden påpekat under…

Schizofreni-gen spåras i hönsstudie

Mycket är okänt om vilka gener som är inblandade vid olika psykiatriska störningar. Genom att granska rädslobeteendet hos korsningar av vilda och tama höns har…

Livsstil kan öka risken för glutenintolerans

Antalet fall av glutenintolerans ökar bland svenska barn i åldern 2 till 15 år. Ökningen kan kopplas till livsstils- och miljöfaktorer som planerade kejsarsnitt, urinvägsinfektion…