Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Region Skånes operationssalar har klimatanpassats för att klara värmeböljor

Värmeböljor kan medföra farliga nivåer av fukt och bakterier i operationssalar. Därför har Region Skåne nu klimatanpassat sina operationssalar. Med ett nytt tekniskt system övervakas luftfuktigheten kontinuerligt.

Varma sommardagar medför ofta hög luftfuktighet, vilket skapar en gynnsam miljö för bakterier. Detta har varit ett bekymmer inte minst för operationsverksamheten i Region Skåne då bakterier kan sätta sig på instrument och annan utrustning i operationssalar och sterilcentraler.

Fukten rann på väggarna

Problemen med hög luftfuktighet nådde sin kulmen på Trelleborgs lasarett under den varma sommaren 2014. Hög relativ fuktighet i salarna gjorde att flera planerade operationer på lasarettet fick ställas in. Problemet kunde dock åtgärdas genom en ombyggnad av ventilationssystemet för lasarettets operationssalar.

Händelsen i Trelleborg ledde till en uppgradering av ventilationssystemen i samtliga operationssalar i Region Skåne och ett antal sterilcentraler. Tack vare en teknisk lösning kunde man införa ett robustare system.

– Vi använde en teknik där kylbatterier bytte plats med värmebatterier. På så sätt kan man avfukta ordentligt och samtidigt reglera till önskad inblåsningstemperatur beroende på vilken typ av operation som genomförs, säger Johan Eriksson, ventilationsstrateg på Regionfastigheter.

Arbetet avslutat i våras

Det är ett omfattande arbete som genomförts etappvis sedan 2014 och som avslutades i våras.

Numera finns rutiner där driftorganisationen gör återkommande mätningar på plats i operationssalarna. Och via ett förprogrammerat, centralt system övervakas luftfuktigheten kontinuerligt. Resultatet är ett robustare system och ökad patientsäkerhet vid operationer.

– Än så länge har vi klarat de värmetoppar som inträffat och luftfuktigheten har hållits inom rätt nivåer. Och vi har även dimensionerat systemet för en framtida temperaturökning, säger Johan Eriksson.

Källa och foto: Region Skåne