Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vem skall forma framtidens Stockholm?

Fastighetsägarna tillsammans med förlaget Volante har tagit fram en diskussionsbok och bjuder in ett antal seminarier på temat ”Stockholm 2040”. Det första temat handlade om framtidens transporter.

Panelen bestående av Anna Nordin från Vasakronan, Maria Wetterstrand Miltton Europe och Maria Stenström från ”2030-sekretariatet” diskuterade framtidsvisioner kring transporter. Panelen var överens om att vi kommer att ”få den trafik vi satsar på”. Och här har Stockholms politiker traditionellt varit väldigt passiva, man har låtit algoritmer och beräkningsmodeller ta fram lösningar utifrån nuvarande transportflöde istället för att t ex som i Köpenhamn ha en politisk vision och utveckla nya koncept och lösningar. När vi fortsätter att utgå ifrån nuvarande lösningar får vi ofrånkomligen flaskhalsar och missnöjda medborgare menar panelen.

-Vi får den trafik vi satsar på, säger Maria Wetterstrand och tar upp Köpenhamns medvetna satsning på cykelbanor som exempel. Där stadens vision omsattes i investeringar och ändrade medborgarnas beteende.

Panelen ser framför sig helt nya tänk kring transporter, där det finns en gemensam infrastruktur men många olika aktörer, precis som på elnätet eller Banverkets spårnät.

-Vi har idag ett skralt nyttjande av vägnäten på nätterna, konstaterar Anna Nordin.
Med elfordon ändras förutsättningarna för transporter även på tider när medborgarna sover. Vi behöver även samordna transporterna på ett helt nytt sätt. Om paket levereras kan samma transportör ta med t ex avfall tillbaka. Här gäller det att hitta ny samverkan och nya affärsmodeller.

-Den stora frågan är VAD vill vi ha för stad och för VEM, säger Maria Stenström. Här måste politikerna ta fram en hållbar strategi, som saknas idag. Först därefter kan vi börja skapa nödvändig infrastruktur och samarbeten. Vi har möjlighet att ändra den relativa konkurrenskraften till de beteende som vi önskar prioritera, men då behövs det en tydlig vision och strategi, fortsätter Maria. Med planering kan vi förändra behov.

Panelen ser framför sig ett mycket bredare utbud av transporter och kollektivtrafik, där även vatten och luft används som transportytor. Ett bredare samarbete mellan spårbunden trafik, bussar, taxi, cyklar, båtar, drönare osv som erbjuder en gemensam sammanhållen transporttjänst för varor och för personer. Men även stora arbetsgivare, såsom sjukhus och industrier måste tas med i detta arbete menar Maria Stenström, eftersom det är där behoven skapas, när personal skall vara på plats eller slutar vid en viss tid.

Panelen ser inte heller detta som en lokal lösning, utan möjlighet att förändra vårt beteende nationellt och anpassat för lokala och regionala behov samtidigt som den enskildes behov kan tillgodoses genom beteendeförändringar.

Det var en engagerad och insiktsfull panel med tydlig vilja att bidra till framtida lösningar. Återstår att som om det finns politisk ork och vilja att arbeta med strategier som inte i första hand ger effekt i nästa val.

 

Fotograf: Thomas Persson