Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Nyheter”

Stora regionala skillnader i dödsorsaker 2008

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödligheten i dessa sjukdomar skiljer sig starkt mellan länen. Det gäller även självmord och alkoholrelaterad dödlighet.…

Den solidariska lönepolitiken håller

– Sverige är ett land med ansvarsfulla fackföreningar. Tillsammans med arbetsgivarnas organisationer har vi i decennier insett värdet av att reglera löner och arbetsvillkor genom…

Allt fler cyklar stjäls

  De senaste veckorna har det skett en kraftig ökning av antalet cykelstölder i Malmö. Polisen i Malmö konstaterar en markant ökning av antalet cykelstölder.…

Sedelhundar ska hitta gömda pengar

  Nu tar svensk polis hjälp av hundars känsliga nosar för att hitta gömda pengar i samband med brott. Sedan i december pågår ett försök…

Bra effekt av bälteskontroller

Undersökningar av bilbältesanvändningen i kombination med efterföljande poliskontroller på utvalda orter medför ett förbättrat trafikbeteende. Den största förbättringen märks i Åstorp där användningen ökat med…

Hushållen allt mer optimistiska

Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, steg under april med 3,9 enheter till 19,5. Hushållen har därmed en…

Systembolaget startar försäljningen av dotterbolag

Systembolaget erbjuder dotterbolaget Lagena Distribution AB till försäljning. Som tidigare aviserat har Systembolaget utrett frågan och under torsdagen fattades beslutet att gå vidare med en…