Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Inrikes”

Ny lag för vårdgivaretablering, LOVE

Konkurrensverket välkomnar utredningens intention att skapa förutsättningar för fri etablering inom den öppna specialiserade vården. Dock är förslaget otydligt i vissa delar och måste utvecklas.…

31 kommuner tar reda på vad unga vill

31 kommuner har beslutat att undersöka hur ungdomar har det via verktyget Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är en enkät där unga får svara…

Studentexamen lönsam för handeln

Under maj och juni tar 110 000 gymnasieelever studentexamen i Sverige. En högtid som innebär en ökad omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor för handeln. Blommor,…

Ärende rörande grovt koppleri

Sedan den 30 april sitter en man häktad i Östersund, misstänkt för grovt koppleri. En omfattade utredning pågår. Den prostitution som utreds har bedrivits på…

335 personer fastnade i polisens övervakning

  Förra veckan genomfördes en nationell insats med inriktning mot ökad trafikövervakning. Så här blev utfallet för polismyndigheten i Norrbotten. 1343 alkoholutandningsprov genomfördes  13 personer…

Svenska styrkebesked

     Återhämtningen i den svenska ekonomin är relativt stark och ger goda tillväxttal i år. Tillväxten breddas och exporten blir en allt viktigare motor.…

SÖS kvalitetspris till IVA

Den 4 maj fick intensivvårdsavdelningen ta emot Södersjukhusets kvalitetspris för sitt arbete med att minska vårdrelaterade infektioner. Priset delades ut av vd Christina Söderholm.   Intensivvårdsavdelningen…

Många elever ger skolan gott betyg

  De flesta elever är nöjda med sin skola. Nio av tio elever trivs bra med sina lärare och åtta av tio elever trivs bra…